Bulgarian English German Russian Spanish

Съдържание на Библията

 • ПДФ
 • Танах (Еврейска Библия)
  תנך

  Източник: http://barnascha.narod.ru/biblia/thanakh/index.htm
  Превод от руски: Павел Б. Николов

  Танах (или Танак) - трите съгласни в тази дума означават: Тора (תורה - Закон, или Петокнижие на Мойсей), H'биим (נביאים - Пророци) и К'тубим (כתובים - Писания). Редът на книгите, даден по-долу, съответства на съвременните печатни издания. Той е приблизителен, макар и не точно съответен, на разположението на книгите, срещащо се в повечето дошли до нас ръкописи, и се различава, особено в раздела К'тубим, от реда, посочен от талмудистката традиция. Тя (Вавилонски Талмуд, Бава Батра - 14б) предписва следния ред на книгите в раздела H'биим: Й'ошуа, Шоп'тим, Ш'муел, М'лаким, Йирм'йау, Й'хезкел, Й'шайау и Ш'нем Асар (Дванадесет, или дванадесетте книги на така наречените Малки пророци). Според същия източник книгата К'тубим трябва да са разположени в следния ред: Рут, Т'иллим, Иййоб, Мишлей, Коелет, Шир ашширим, Ейка, Данийел, Естер, Езра, Дибрей аййамим.


  תורה
  עברית    Транслитерация
  (доспирантна) и превод    English    Название на книгите в Синодалното издание
  בראשית    Б'ре-шит (В началото)    Genesis    Битие
  שמות    Ш'мот (Имена)    Exodus    Изход
  ויקרא    Вай-йик-ра (И повика)    Leviticus    Левит
  במדבר    Б'мид-бар (В пустинята)    Numbers    Числа
  דברים    Д'ба-рим (Думите)    Deuteronomy    Второзаконие

  נביאים
  עברית    Транслитерация
  (доспирантна) и превод    English    Название на книгите в Синодалното издание
  יהושע    Й'о-шуа (Исус)    Josua    Книга Иисус Навин
  שפטים    Шо-п'тим (Съдии)    Judges    Книга Съдии Израилеви
  שמואל א    Ш'му-ел а-леп (Самуил 1)    Samuel I (Kings I)    Първа книга Царства
  שמואל ב    Ш'му-ел бет (Самуил 2)    Samuel II (Kings II)    Втора книга Царства
  מלכים א    М'ла-ким а-леп (Царе 1)    Kings I (Kings III)    Трета книга Царства
  מלכים ב    М'ла-ким бет (Царе 2)    Kings II (Kings IV)    Четвърта книга Царства
  ישעיהו    Й'ша-яу (Исая)    Isaiah    Книга на пророк Исаия
  ירמיהו    Йир-м'яу (Еремия)    Jeremiah    Книга на пророк Иеремия
  יחזקאל    Й'хез-кел (Езекил)    Ezekiel     Книга на пророк Иезекииля
  הושע    О-шеа (Осия)    Hosea    Книга на пророк Осия
  יואל    Йо-ел (Йоил)    Joel    Книга на пророк Иоиля
  עמוס    А-мос (Амос)    Amos    Книга на пророк Амоса
  עבדיה    О-бад-йа (Авдий)    Obadiah    Книга на пророк Авдий
  יונה    Йо-на (Йона)     Jonah    Книга на пророк Иона
  מיכה    Ми-ка (Михей)    Micah    Книга на пророк Михей
  נחום    На-хум (Наум)    Nahum     Книга на пророк Наума
  חבקוק    Хабак-кук (Авакум)    Habakkuk    Книга на пророк Авакума
  צפניה    Ц'пан-йа (Софония)    Zephaniah    Книга на пророк Софония
  חגי    Хаг-гай (Агей)    Haggai    Книга на пророк Агей
  זכריה    З'кар-йа (Захария)    Zechariah    Книга на пророк Захария
  מלאכי    Мал-а-ки (Малахия)    Malachi    Книга на пророк Малахия

  כתובים
  עברית    Транслитерация
  (доспирантна) и превод    English    Название на книгите в Синодалното издание
  תהלים    Т'ил-лим (Хвалебствия)    Psalms    Псалтир
  איוב    Ий-йоб (Йов)    Job    Книга на Иова
  משלי    Миш-лей (Притчи)    Proverbs    Книга Притчи Соломонови
  רות    Рут (Рут)    Ruth    Книга Рут
  שיר השירים    Шир аш-ши-рим (Песен на песните)    Song of Solomon    Книга Песен на Песните
  קהלת    Ко-е-лет (Проповедник)    Ecclesiastes    Книга на Еклисиаста
  איכה    Ей-ка (Как!)    Lamentations    Книга Плач Иеремиев
  אסתר    Ес-тер (Естер)    Esther    Книга Естир
  דניאל    Да-ний-ел (Даниел)    Daniel    Книга на пророк Даниила
  עזרא    Ез-ра (Езра)    Ezra    Книга на Ездра
  נחמיה    Н'хем-йа (Неемия)    Nehemiah    Книга на Неемия
  דברי הימים א    Диб-рей ай-я-мим алеп (Думи на дните 1)    Chronicles I    Първа книга Паралипоменон
  דברי הימים ב    Диб-рей ай-я-мим бет (Думи на дните 2)    Chronicles II    Втора книга Паралипоменон

   

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here