Bulgarian English German Russian Spanish

Погледни към небето

 • ПДФ
 • Стих за деня: Евреи 11: 16
   "Но на дело желаят едно по-добро отечество, т. е. небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град."

  Нека сега всяка мисъл и всяко чувство да се посветяват на размисъла за Божията любов. Нека събираме един след друг скъпоценните знаци, които свидетелстват за нея...
  Доказателствата, които имаме за Божията грижа и любов към нас са изразени в Христовите уроци към Неговите ученици. Тези уроци сочат към всички неща в природата... Вашият поглед не бива да се спира върху грозното и прокълнатото, а върху богатствата на Христовата благодат, която ни е представена така изобилно, че въпреки обстоятелствата и заобикалящата ни действителност, ние пак сме в състояние да живеем, сякаш не сме от този свят. Като странстващи поклонници и пришълци, търсещи сиянието на Божиите неща, ние забравяме за неприятностите, безпокойствата и тежките грижи на този живот, като гледаме на предоставената ни радост да търсим един свят град, чийто Строител и Творец е БОГ, където са обиталищата, които сам Исус е отишъл да приготви за нас. Когато говорим за този благословен дом, ние сякаш вдишваме самата атмосфера, на небесните селения, така имаме мир и покой, а душата ни се радва в Бога.
  Ние не бихме могли да знаем благодатните Божии намерения спрямо нас, освен, чрез обещанията Му, защото от тях именно научаваме какво е приготвил Той за онези, които Го обичат. Както цветята, в мъдро установения от Бога ред непрекъснато черпят жизнени сили от земята и въздуха, за да развият великолепни пъпки и цветове и да разнесат своето благоухание, така ще бъде и с нас.
  От Божиите обещания получаваме целия този мир, утеха и надежда, които ще развият в нас плодовете на мира, радостта и вярата, а когато тези обещания станат част от живота ни, тогава винаги ще ги даряваме в живота и на другите около нас. Затова нека ги приемем като наша собственост...Тези обещания са като ненагледните по красота цветя в градината Божия. Те трябва да събудят нашата надежда и очакване и да ни доведат до твърдата вяра и упование в Бога. Чрез тези
  безценни обещания Бог ни дава сила, която взема от вечността и ни помага да получим мигновена представа за несравнимата с нищо по трайност и величие слава. Нека тогава нaмерим покой в Бога. Нека смирено Му се доверим и Му отдадем слава, затова, че ни е дал такива откровения за Своята воля и намерения, затова, че не трябва да градим надеждите си за сегашния живот, а да гледаме нагоре към наследството на светлината, като непрекъснато се радваме на възхитителната Христова любов.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here