Bulgarian English German Russian Spanish

Нуждата от реформиране

 • ПДФ
 • Стих за деня: Римл. 6:22,23
  22 Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод |това, че отивате| към светост, на която истината е вечен живот.
  23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.


  Павел е чувствал, че изискванията на Бога трябва да се изпълняват, за да бъде избегнато последствието от Неговия съд. Също както апостол Павел ние трябва да положим всички усилия, за да получим венеца на живота, който ще бъде вечната слава на всеки победил. Не бива да се задоволяваме с воденето на безполезен живот.
  Що е смирение? - Онова усещане за греха и личната малоценност, което води до покаяние. Все пак трябвя да се уверим в пагубността на дадена болест, преди да усетим необходимостта от лечение. Онези, които не могат да осъзнаят греховността на греха са неспособни да оценят стойността на изкуплението и необходимостта от очистване от греха. Грешникът мери себе си със себе си и всички други като него. Той не поглежда към чистотата и святостта на Христа, но когато Божия закон го доведе до убеждение за вината от греха, той казва заедно с Павел: “Някога живеех без закона, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а аз умрях” /Римл. 7:9/.
  Бог създаде човека за Своя прослава. Той не може и няма да търпи присъствието на греха в царството Си. Ако в църквата има хора, които умишлено грешат против Бога, трябва да се използват всички възможни средства, те да бъдат доведени до покаяние. Ако това не бъде направено, Божието име ше остане поругано. Бог е толкова чист, че не може да гледа благосклонно на беззаконието...
  Църквите в наше време биха погледнали на греха на Адам, като на грешка, която веднага трябва да се прости и след това да бъде забравена, но Божият стандарт е висок и неотменим и всяка проява на егоизъм и алчност е мерзост пред погледа Му. Сърцата на вярващите трябва да бъдат очистени, осветени, чувствителни и благородни...
  Вижте, братя мои. Нима благочестието е изгубило силата си да впечатлява човешките сърца? Дали по причина, че Христовият Дух и неговото обновително влияние са замрели, сърцата на хората днес не са очистени, осветени и подготвени да приемат Святият Дух? Не! Мечът на Духа, словото на живия Бог е все така край нас, но с него трябва да се борави задълбочено. Нека и ние си служим със словото така, както осветените от Бога хора в древността. То е жив меч, който ще разчисти пътя до човешките сърца...
  Господ призовава цялата църква към реформиране. Когато църквата се пробуди, ще бъдат дотолкова изпълнени с Духа, че ще пътуват от страна в страна, от град в град и от място на място, за да проповядват посланието на истината. Със сърца, изпълнени и искрена любов към душите, те ще отварят своите Библии и ще представят Словото.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here