Bulgarian English German Russian Spanish

Как се печелят сърца

 • ПДФ
 • При общуването е нужна много нежност. Само Бог, Който познава сърцата, знае как хората могат да променят сърцето си. Единствено чрез Неговата мъдрост може да имаме успех в битката за спечелване на погиващи души. Когато стоиш безчувствен, мислейки се за по-свят от другия, тогава колкото и уместни и убедителни да са доводите ти и колкото и правдиви да са думите ти, те никога не ще докоснат сърцата. Христовата любов, изявяваща се в думи и дела, ще намери достъп до душата, където е безсилно повторене на предписания и доказателства.
  Нужно е да проявяваме повече християнско съчувствие не само към безпогрешните според нас, но и към бедни, страдащи, борещи се души, които често грешат и се разкайват, които биват изкушавани и обезсърчени. Трябва да отиваме при съчовеците си, изпълнени със състрадание към техните слабости, както нашият милостив Първосвещенник.
  Прокудените, митарите и грешниците, презрените от хората бяха онези, които Христос призова и спечели чрез любовта и добрите Си обноски. Единствените никога неодобрявани от Него класи бяха високомерните, гледащите надменно на останалите, странящи от всички.
  Христос ни заповядва: "Иди по кръстопътищата и оградите и ги принуди на влязат, за да се напълни дома ми!" В послушание към тези думи трябва да отидем при езичниците, които ни заобикалят, и при онези, които са далеч от нас. "Митарите и грешниците" трябва да чуят поканата на Спасителя. Чрез любезността и търпението на Неговите пратеници поканата се превръща в една принуждаваща сила за въздигането на затъналите най-дълбоко в греха.
  Християнските изисквания ни налагат да работим с целенасочено, с неотслабващ интерес и с постоянно нарастващо желание за душите, които Сатана се стреми да погуби. Нищо не бива да заглуши усърдната, активната ревност за спасението на погиващи. Обърни внимание, как цялото Слово Божие е проникнато от дух на усърдие за водене на мъже и жени до Христос. Трябва да използуваме всеки случай, лично или публично да даваме всяко доказателство, да привеждаме всяка основателна причина, за да привличаме души при Спасителя. Трябва да вложим цялата си енергия и умение, за да ги накараме да погледнат към Христос и да приемат Неговия живот на себеотрицание и жертва. Трябва да им покажем, че очакваме от тях да зарадват Христос, като използуват всеки Негов дар, за да прославят името Му.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here