Bulgarian English German Russian Spanish

Светлината срещу мрака

 • ПДФ
 • Стих за деня Ефес. 4:31,32

  31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;

  32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

  Великата борба между Владетелят на светлината и княза на мрака, която се води в света днес бушува с несравнимо по-голяма сила отколкото по времето на останалите периоди от световната история. Не забравяйте, че всеки път, когато планираме действия за напредъка на Божието дело в света, сатана е вече готов да противодейства, ако е възможно на работата на нашия небесен Отец... Божият противник ще използва всяка възможност която му предоставяме, за да завладее умовете ви...
  Божиите чада спасени като главни от огъня чрез Христовата ръка, осъзнават своя грях, чувстват се смирени и засрамени. Бог вижда, разпознава и записва скръбта на тяхното спасително покаяние от греха, който те не могат да премахнат или да отхвърлят сами. Тези покаяния души се молят на Бога и точно тогава молитвите, чути от сатана го подбуждат към противодействие срещу Христа, защото Нашият Господ е застъпник и Молител за светиите според Божията воля. Бог възражда грешника и срещу името му в небесните книги се записва опрощение. Това прави съпротивата на сатана по-яростна. Той се изпречва срещу каещата се, вярвяща душа и Христа. Дяволът с всички средства се стреми да смрази в мрачната си сянка вярата на молещия се и да обезсмисли обещанията, дадени от Бога...
  Ако сатана застане между човека и Исус, тогава любовта, милостта и прошката на Спасителя остават затъмнени и грешникът непрекъснато се стреми да си приготви сам праведната дреха, с която ще покрие двоето покварено естество и грях, докато Христос иска от него да дойде при благодатта такъв какъвто е и да повярва в Божия Син като негов личен Спасител. В безграничната си л юбов, нашият небесен Баща дарява най-хубавата одежда, с която да промени своето покаяно блудно чадо.
  Сатана е неoморим противник - той никога не спи. Той знае, че му остава много малко време и затова до края ще противодейства с всякакъв род измами, за да впримчва души и да ги погубва.
  Ето моята вест за вас:”Бдете и молете се за да не паднете визкушение”. Не оставяйте дявола да застава между вас и Христа, да не би да обърнете очите си към неща, дошли от човека, а не от Бога!!
  Ако вярата ви е истинска, тя трябва да принесе и напременно ще принесе като плод послушанието. Бог ни заповядва да не вършим неща,
  които не можем.
  Пазете в сърцата си Христовата любов, уважавайте се взаимно, защото Исус даде живота си за вас.
  Всяка душа е скъпоценна в очите на Бога. Колко прекрасно е да знаеш, че всеки миг си под закрилата и Любовта на Бога!!!

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here