Bulgarian English German Russian Spanish

Обединете молитви с дела

 • ПДФ
 • Йоан 15:5
   5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

  Пред човеците се разкриват чудесни възможности да вникнат и разберат мъдростта, която идва от Бога. В работата на благовестието, която само Божествената сила може да изпълни, за човешкият фактор е оставена привилегията да я доведе до край. Така божественото и човешкото се съчетават по същия начин, както при живота на Човешкия Син...
  Искренният християнин, приел тази благодат, ще усети това уeдинение като свой успех, ако изцяло уповава на Христа. Той е източник на божествена енергия. Християнинът не ще претендира за някакви заслуги, основани на неговите постижения, защото той сам по себе си не притежава верността, която е достойна за небето. Той ще чувства собствената си слабост и маловажност, затова е убеден, че трябва да преобрази характера си. Себеобуздаването и себеотрицанието са показателни за факта, че душата е видяла Христа. Сърцето, което Христовият Дух е довел до покаяние ще действа подчинено на принципа.Човек с такова сърце ще стане носител на Божественото естество... В ежедневното си отношение към другите, той ще представя характера на
  Исус...
  Нека се запитаме каква е ползата да таим горделив дух и в същото време да се молим за смирение? Какво ще ни ползва настойчиво да търсим приятелството и признанието на света и да се молим за небесната любов? Какво ще постигнем, ако се отдаваме на страстите си и говорим нехристиянски думи, а после се молим за кротостта на Христос. Това не е нито бдителност, нито молитва. Именно в липсата на онази вяра, която се проявява чрeз любовта и пречиства душата, се крие и тайната на молитвите, които нямат отговор. В името на Бога ви казвам: Ако църквата се събуди и изправи в Божия сила, за да изпълни своите отговорности, като посвети на Господа всички свои възможности, тогава Святият Дух ще се излее над нея в щедро изобилие.
  Някои от църквата, които изповядват християнска вяра се нуждаят от истинско преобразяванe Те желаят да бъдат приети от Бога; молят се по-най тривиален /банален/ начин за това, но чрез желанията си за придобиване на богатства, чрез светското си поведение и егоизъм, с начина по който ограбват Бога, те просто се откъсват от Него. Божието проклятие виси над тях заради егоистичните им щения и сласти. Молитвите на такива хора са напълно суетни, освен ако не бъдат принесени според условията, посочени в Божието Слово...
  Но осигуреният живот на множество т.н. християни, които грешат и се покайват, но продължават да живеят в същото време в същото недорасло духовно състояние е резултат от любовта към света и неосветеността на живота. Хрисовата спасителна благодат е дадена за всеки ден, защото Христос дойде, не за да спасява човека чрез неговите грехове, а от неговите грехове. Принципите на истината, които пребъдват в сърцето, освещават живота.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here