Bulgarian English German Russian Spanish

Обичайте с Христовата любов

 • ПДФ
 • Йоан 15:17
  "Това ви заповядвам да се любите един друг"

  Молитвата на Христа /в Йоан 17 глава/... е пример за ходатайственото посредничество, което Той непрекъснато прави за нас пред Отца.
  “Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина” - молеше се Той /виж ст. 17/. “Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И несамо за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както Ти, Отче си в Мен и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на Тях; за да бъдат едно, както Ние сме едно. Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мене”. /Йоан 17:18-23/
  Днес Този, Който произнесе молитвата, ходатайства пред Небесният Отец за човешките същества, които е изкупил. Исус ги представя на Йехова с думите: “Ето, на дланите Си съм ги врязал” /по Исая 49:16/
  Освещаването трябва да стане чрез истината, а Божият план за нас е да останем едно с Христа. Със своето освещение и единство християните трябва да свидетелстват на света, че за тях се върши едно съвършенно дело във и чрез Христа. Така тяхното свидетелство ще говори, че Бог изпрати Своя Син, за да спасява грешници. Нима не ще позволите на Христос да проведе това освещение в сърцата ви? Всички вие можете да станете съвършенни в единство...
  Спасителят познава много добре душевните страдания на Своите чада. Той разбира и знае, че понякога техните сърца са наранени и оскърбени. Исус иска да успокои наскърбените и да им помогне. Ето Неговите думи: “Един другимо теготите си носете. “/Галат. 6:22/ “Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си”. /Рим. 15:1/ Трябва да цари правда във взаимоотношенията ни, дори това да ни струва жертви.
  Христос е направил безгранична жертва за нас, а ние ще откажем ли да се жертваме заради другите?
  Трябва да бъдем много внимателни и да не нараняваме и огорчаваме сърцето на Нашия Спасител.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here