Bulgarian English German Russian Spanish

Семейството - образ на небето

 • ПДФ
 • Ефес. 3:14,15

  14 затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
  15 от Когото носи името |си| всеки род на небесата и на земята,


  В църквата служителите се назначават, като съработници на Бога за назиданието на Христовото тяло. Родителите, които са изпълнители на словото са част от това Христово тяло. Те възпитават и отглеждат своите деца в съответствие с Библията, като по този начин подготвят едно малко войнство, готово да застане под знамето на Христа. Такива майки и бащи са Божии свидетели, които показват на света, че са ръководени от Святият Дух. Христос е техният образец и те възпитават децата си в познаване на Бога.
  В Молитвата, която Спасителят изрече на Своите ученици, малко преди да бъде предаден и разпънат, Той се помоли: “Това е вечен живот, да Те познаят Тебе единствения истинен Бог и Исуса Христа, Когото Ти си пратил” /Йоан 17:3/. Нима не трябва всяко семейство тук на земята да наподобява небесното? Нима от всеки земен дом не трябва да се чуват песни на хвала и благодарност?
  Семейства, чиито членове обичат Бога и със същата любов се обичат помежду си, които не се поддават на раздразнение и предизвикателство, а са дълготърпеливи, прощаващи, мили, ще наподобяват като символи небесното семейство. Членовете на такива семейства осъзнават, че те са част от великата небесна общност. Всички се поучават от закона на взаимната зависимост и се уподобяват на Великия Църковен Глава. Ако един член на това семейство страда, то страдат и всички останали, защото страданието на един предизвиква страдание за всички. Тези неща трябва да приучат младите да се грижат за своето здраве и да се молят за него, защото когато те са повалени от някаква болест, тогава цялото семейство съучаства в тяхното страдание.
  Онези братя и сестри, които твърдо са решили да служат на Бога ще започнат така да направляват семействата си, че правилно да представят Христовата религия. Децата трябва да бъдат приучавани на прегледност и ред, да бъдат винаги в помощ и да споделят отговорностите за дома и да не позволяват техните родители да вършат неща, които те самите могат отговорно да изпълняват. Така задължението на родителите ще бъде облекчено и цялото семейство ще се радва на благословенията, които идват от този дух на взаимопомощ.
  Защо родителите не идват при Исуса, такива каквито са и да молят
  за Неговата всеопрощанаща благодат и изцеляваща сила? Защо не Го молят да ги надари с онези спонобности, които ще им помогнат да управляват правилно своите домове?...
  Бог бива ограбен, когато майки и бащи не се свързват с Него по такъв начин, че умът, душата и здравето да бъдат управлявани от Святият Дух. Божието семейство, тук, под небето трябва да сътрудничи в съвършена хармония с дадените от Бога небесни служители, за да извърши делото за преобразяване на човешките характери по Божествено подобие.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here