Bulgarian English German Russian Spanish

Осъждение или изобличение

 • ПДФ
 • Много от вярващите чуват в себе си осъждащи мисли и вярват, че Бог им казва тези неща.

  Какво е „осъждение“?

  ОСЪЖДЕНИЕТО идва от Сатана и има за цел да ни събори. Осъждането непрекъснато изтъква в какво сме се провалили отново. Осъждането или „обвинението“, което чувате в себе си ви показва проблема, но не дава решението.

  Исус не дойде да съди света (Йоан 12:47 ). Няма никакво осъждане в Христос Исус (Римляни 8:1). Известно е, от друга страна, че Сатана обвинява братята (Откр. 12:10).

  Исус каза: “Аз не дойдох да съдя света, но да спася света” (Йоан 12:47).

  Каква е „изобличение“?

  ИЗОБЛИЧЕНИЕТО е известно в Библията като Скръбта по Бога. Божието Слово ни казва, че Божията благост е, която ни води към покаяние (Римляни 2:4). Скръбта по Бога ни изобличава за греха. ОСЪЖДЕНИЕТО обвинява: „Ти си провали пак! Виж какво направи !”, докато ИЗОБЛИЧЕНИЕТО ти показва греха, но казва: „Ела с мен ... и Аз ще ти простя!”

  Не само, че Бог иска да прости греховете ви, но Той копнее, дълбоко желае да го направи!

  Изобличението показва отговорът на вашия проблем, показва кръвта на Исус, която ни очиства от греховете ни!

  Каква е разликата ?

  ОСЪЖДЕНИЕТО ни показва проблемът – грях, миналото и неуспехите, ИЗОБЛИЧЕНИЕТО (скръбта по Бога) ни показва отговорът.

  ОСЪЖДЕНИЕТО крещи: „Твоето минало! Греховете ти!“ Но ИЗОБЛИЧЕНИЕТО вика: „Ела при Исус и Той ще ти даде сила и ще прости греховете ти!“

  Толкова е важно да се разбере същността на Божията прошка и желанието Му да ни измие и очисти от нашето минало. Опрощаване на греховете е великото учение, което ни показва характера на Божията прошка.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here