Bulgarian English German Russian Spanish

Сила за успех днес

 • ПДФ
 • Матей 6:34
  "34 Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери."
  Сине, при теб и мен ще идват изкушения. Лично аз се боря с изкусителя от известно време, но няма да оставя победата на прага. Моя привилегия е да имам съвършена вяра и упование в Бога. Исус от Назарет беше преди всичко човешки Син... Христос е образец на онова, което Бог иска от нас да бъдем. Изкушавана съм дори до болка, когато виждам колко малко са онези, от хората, изповядващи името Му, които Го обичат истински Нашето послушание към заповедите Му свидетелства дали наистина сме Божии чада. Склонни сме да се плашим при вида на събитията, които остават в този свят. Всички сили на мрака работят срещу човешката раса, за да ограничат религиозната свобода и да въведат принудително служене и приклонение на една фалшива, идолна събота. Бог знае всичко за крайния резултат.
  Толкова се радвам, че нашият Небесен Баща познава всеки етап от трудностите, с които трябва да се сблъскаме. Като вярваме и знаем, че Той е нашият Бог, ние уповаваме на Неговия душевен простор и виждане, които са по-големи от човешките. Божиите идеали са по-възвишени от
  най-висшите човешки разбирания и представи. Бог може да чете всяка мисъл таена в сърцата на онези, които се съюзяват против Него и сътрудничат на злите ангели за унищожението на праведните. Всички сили на тъмнината, обединени със силата на нечестивите хора ще действат за потъпкването на истината. Ние няма да се провалим в нашето дело и няма да се обезсърчим. Всеки въпрос е ясен като ден за Великият Изследовател на съцето. Той забелязва всяко усилие, упражнено за отклоняването на едно детско сърце в пътищата на злото и неправдата. Великият небесен Владетел, Който обитава във вечността няма да бъде снизходителен спрямо онези, които съзнателно работят против Неговата воля, като развалят и покваряват човешките умове. Трябва да си даваме сметка, че Бог знае, че Бог разбира всичко...
  Деца мои, не ограничавайте Святият Израилев в личния си живот. Свържете се с Бога. Растете във вяра, упование и непоклатимо доверие в нашият Небесен Баща. Господ е направил толкова много за вас, затова и аз, вашата майка ви съветвам да отдадете себе си безрезервно в Неговите ръце, за да ви направи Той проводници на Своята светлина. Когато потърсите първо Божието царство и Неговата правда, вичко останало ще ви се прибави. Защото благочестието носи в себе си обещанието в живота, който имаме сега, както и за живота, който очакваме. Когато получавате щедрото богатство на Божията благодат, вие трябва и да го раздавате. Изпълнението с вяра на днешните задължения е най-добрата подготовка за утрешните изпитания. Не бива да струпваме грижите и отговорностите на утрешния ден и да ги прибавяме към бремето на днешния. Доста е за деня злото, което му се намери. Бог ни дава сила за всеки отделен ден.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here