Bulgarian English German Russian Spanish

Свети валентин и опасните връзки

 • ПДФ
 • Всяко общуване, колкото и да е ограничено, упражнява някакво влияние върху нас. Степента, до която се поддаваме на това влияние се определя от степента на интимност, от постоянството на общуването и от нашата любов и уважение към този, с когото общуваме.
  Ако общуваме с приятели, чието влияние може да направи да забравим високите изисквания на Бога към нас, поканваме изкушението и ставаме твърде слаби в морално отношение да устояваме срещу него. Възприемаме и подхранваме духа и споделяме идеите на своите приятели, като поставяме светите и вечни неща по-ниско от тези идеи. Накратко, повлияни сме точно така, както неприятелят иска това да стане.
  Младите по-лесно се поддават на такова влияние от по-възрастните. Всяко нещо оставя трайни следи в тяхното съзнание - лицата, които гледат, гласовете, които чуват, местата които посещават, компаниите, които поддържат, книгите, които четат. Невъзможно е да се оцени достатъчно важността за този и за бъдещия свят на другарите, които избираме за себе си и особено за своите деца.

  ОПАСНОСТИ ОТ ОБЩУВАНЕ С НЕВЯРВАЩИ. Светът не трябва да бъде наш критерий. Не трябва да общуваме с невярващи и да споделяме техния дух, защото те ще отдалечат сърцето ни от Бога и ще ни насочат към фалшиви богове. Твърдост на душата и непоклатимост във вярата могат да направят много. Човек с такива качества може да предаде благословения от най-висш вид на тези, с които общува, защото законът Господен е в сърцето му. Не трябва с готовност да създаваме приятелства с хора, които нарушават Божия закон и не запазват нашата вяра чиста и неопетнена, защото ще приемем техния дух. Ако не се отделим от тях, накрая ще споделим тяхната участ.
  Чрез общуване с идолопоклонниците и участие в техните пиршества евреите престъпиха Божия закон и докараха съдби над народа. И днес Сатана успява да въведе Христовите последователи в грях, като ги кара да дружат с безбожните и да вземат участие в техните удоволствия. “Излезте измежду тях и отдалечете се, казва Господ и не се допирайте до нечисто” (1Кор. 6:17). И днес Бог изисква от народа Си толкова голямо разграничаване от света в обичаи, навици и принципи, както изискваше това от древния Израил.

  ДОБРОВОЛНИЯТ ИЗБОР НА Самсон. Божията предвидлива грижа бдеше над Самсон, за да може да се подготви за делото, за което бе призван. Обстоятелствата около него още от самото начало на живота му бяха благоприятни. Беше надарен с физическа сила, умствени способности и морална чистота. Но под влияние на лоши другари, се пусна от Бога, Който е единствената защита на човека, и беше отвлечен от вълната на злото. Хората, които при изпълнение на длъжността си попаднат в изпитание, могат да бъдат сигурни, че Бог ще ги запази, но ако доброволно се поставят под властта на изкушението, тогава рано или късно ще паднат.

  ЛУКАВИЯТ КВАС НА НЕЧЕСТИЕТО. Скъпи ученици и студенти, ден и нощ молитвата на вашите родители ще ви придружава. Слушайте техните настойчиви увещания и предупреждения и не избирайте безразсъдни другари. Няма да усетите как квасът на нечестието хитро ще разруши вашия ум, ще ви накара да затвърдите лоши навици, а чрез това и да развиете нездрав характер. Може да не виждате никаква реална опасност и да мислите, че сте способни да вършите правото, така както сте правили това преди да се предадете на изкушението да съгрешите, но това е голяма грешка. Родители и учители, които обичат Бога и се страхуват от Него, може да предупреждават и умоляват, да съветват, но всичко ще бъде напразно, ако вие не се предадете на Бога и не посветите талантите, които Той ви е дал, за Негова слава.

  ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ХОРА, КОИТО СА БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ РЕЛИГИЯТА. Ако общувате с хора, чиито разговори са насочени към маловажни земни неща, умове ви ще слязат на същото ниво. Виждайки, че принципите на религията се омаловажават и вярата се подценява, ако несъгласия с истината и възражения достигат постоянно до вашият слух, всичко това ще се затвърди в ума ви и ще оформи вашият характер по определен начин.
  Нищо не може така успешно да попречи на правилното изграждане на един характер или да изгони сериозните мисли и добрите желания и намерения, както общуването с лекомислени хора, които имат покварени умове. Каквато и привлекателност да притежават такива хора със своето остроумие, сарказъм и шеги, фактът, че гледат леко и с безразличие на религията, е достатъчна причина да не общуваме с тях. Колкото по-интересни са такива хора в някакво друго отношение, толкова по-опасно ще бъде влиянието им като приятели, защото поради своята привлекателност те ще оказват нерелигиозно влияние с твърде вредни последици.
  Светските приятелства привличат и заслепяват чувствата така, че духовността, страхът от Бога, верността и предаността нямат сила да запазят човек непоколебим. Смиреният и скромен живот на Христос изглежда непривлекателен. За мнозина, които претендират, че са синове и дъщери на Бога, Исус, Величието на небето, изглежда като корен от суха земя. Той няма нито вид, нито привлекателност.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here