Bulgarian English German Russian Spanish

Сигурност чрез любов

 • ПДФ
 • Средствата на любовта съдържат чудна сила, защото са Божествени. Мекият отговор “успокоява ярост”, любовта “претърпява всичко, любезна е”, “покрива множество грехове” и е дълготърпелива и пълна с благост. Ще научим ли този урок, който би дарил живота ни с необикновена целителна сила? Как само ще бъде преобразен животът ни и земята би станала едно подобие и предвкусване на небето!
  Тези скъпи уроци могат да се преподават така, че да ги разбират и най-малките деца. Сърцето на детето е нежно и възприемчиво и когато ние по-възрастните станем като малките деца, когато се поучим от смирението, кротостта и нежната любов на Спасителя тогава няма да е трудно да докосваме сърцата на децата и да ги поучаваме на целебната служба на любовта.
  От светска гледна точка парите са сила; но от християнско гледище любовта е най-голямата сила. В този принцип е включена интелектуална и духовна сила. Чистата любов върши добро, само добро и нищо друго, освен добро. Тя предотвратява раздори и нещастия и донася истинско щастие. Богатството често има покваряващо и разрушаващо влияние; Грубата сила наранява и причинява болка; но истината и добротата са свойствата на чистата любов.

  ЛЮБОВТА Е РАСТЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДХРАНВА. Домът трябва да бъде център на най-чисти и възвишени чувства. Мир, хармония, привързаност, щастие, трябва да се поддържат настойчиво всеки ден, докато се усвоят и влязат в сърцата на членовете на семейството. Любовта трябва внимателно да се подхранва като растение, иначе тя ще умре. Всеки добър принцип трябва грижливо да се развива и утвърждава, ако искаме да процъфти в душата. Всичко, което Сатана насажда в сърцето - завист, ревност, подозрителност, лошо говорене, нетърпение, предразсъдък, себелюбие, алчност, суетност, трябва да се изкорени от душата. Ако се позволи на тези лоши черти да останат в душата, те ще произведат плод, който ще опетни мнозина. О, колко много са хората, които отглеждат тези отровни растения, унищожаващи скъпоценните плодове на любовта и оскверняващи душата!

  ЛЮБОВТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗРАЗЯВА. В много домове се чувства липсата на любов един към друг. Не е нужна сантименталност, необходимо е да се проявява любов и нежност по добродетелен, чист и достоен начин. Мнозина проявяват коравосърдечие, като и в думи и в дела откриват сатанинската страна на характера. Винаги трябва да се проявяват нежни чувства между съпруг и съпруга, между родители и деца, между братя и сестри. Всяка прибързаност и сприхава дума трябва да бъде възпирана, не бива да се дава дори вид, че липсва любов един към друг. Дълг на всеки в семейството е да бъде приятен, да говори любезно.
  Възпитавайте нежност, привързаност и любов, които да се проявят в малки мили постъпки, в говор и съзнателно внимание.
  Най-добрият начин децата да бъдат възпитани до почитат баща си и майка си е да видят нагледно как бащата проявява любезно внимание към майката, а майката оказва уважение и почит към бащата. Когато наблюдават любовта в отношенията между родителите си, децата биват подбуждани по естествен начин да изпълняват петата заповед и да обръщат внимание на предписанието: “Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; защото това е праведно”.

  ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА ОТ РОДИТЕЛИТЕ. Когато майката е спечелила доверието на децата си и ги е научила да я обичат и слушат, тя им е предала първия урок в християнския живот. Те трябва да обичат, да се доверяват и да се покоряват на своя Спасител, както обичат, доверяват се и се покоряват на своите родители. Любовта, която родителят проявява, като се грижи за детето си и го възпитава правилно, отразява, макар и бледо, любовта на Исус към Неговия верен народ.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here