Bulgarian English German Russian Spanish

Нежни връзки, които остават завинаги

 • ПДФ
 •  

  Семейството е най-тясната, най-нежната и най-святата от всички връзки на земята. Тя бе определена да бъде благословение за човешкия род. И тя е благословение тогава, когато в брачния завет се встъпва разумно, със страх Божи и с дълбоко разбиране на семейните отговорности.
  Всеки дом трябва да бъде място на любов, място, където Божиите ангели обитават и действат с нежност, оказвайки покоряващо влияние върху сърцата на родители и деца.
  Нашите домове трябва да станат един Ветил, сърцата им - едно светилище. Когато Божията любов се подхранва в душата, ще има мир, ще има светлина и радост. Разтваряйте с любов Божието Слово пред вашите семейства и запитвайте: “Какво е казал Бог?”

  ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ ПРАВИ ДОМА ХРИСТИЯНСКИ. Домът, украсен с любов, съчувствие и нежност, е място, което ангелите обичат да посещават и където Бог се прославя. Влиянието на един грижливо пазен християнски дом в детските и младежките години е най-сигурната защита срещу покварата в света. В атмосферата на такъв дом, децата ще се научат да обичат както земните си родители, така и небесния си Баща.
  За да не бъдат повлияни от покваряващото влияние на света, още от най-ранно детство трябва да се изгради защитна бариера между тях и него.
  Всеки християнски дом трябва да изявява на света силата и превъзходството на християнското възпитание. Родителите трябва добре да разберат своята отговорност. От тях се изисква да запазят домовете си от всяко петно на морално зло.
  Божията святост трябва да прониква и изпълва дома. Родители и деца трябва да се научат да сътрудничат на Бога. Те трябва да приведат своите навици и обичаи в хармония с Божиите планове.
  Семейните отношения трябва да имат освещаващо влияние. Християнските домове, основани и ръководени в съгласие с Божия план, са едно чудно помощно средство за изграждане на християнски характер... Родители и деца трябва да се съединят в принасяне на служба от любов към Този, Който единствено може да запази човешката любов чиста и благородна.
  Първото дело, което трябва да бъде извършено в един християнски дом е да се види, че Духът на Христос пребъдва там, че всеки член на семейството може да вземе кръста си и да следва Исус по пътя, по който Той го води.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here