Bulgarian English German Russian Spanish

Готови ли сте за небето?

 • ПДФ

 • 1 Кор. 2:9 "А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил"
  Колко работа ни предстои! Нуждаем се от голяма вяра в Христа и Отца, защото без нея ще бъдем като невярващите. Пред себе си виждаме огромни възможности и необятно море за работа. Потребно ни е освещаването на Святия Дух. Не можем да си позволим да пропуснем знака за наградата, която имаме във високото призвание да бъдем Христови последователи. Осветени от истината, която утвърждава твър-достта на човека във вярата, ние ще бъдем счетени за съработници на Бога.
  Обединени с Източника на всяка сила, постоянстващи в дълга и непрестанно растящи в познанието за Божията любов в Христа, ние ставаме едно с Исуса, дока-то се изпълним съвършено с Него в Бога. Славата, която очаква победилия с вяра, не се поддава на човешки сравнения. Бог ще възвеличи и прослави Своите верни. Те ще растат като ливанските кедри, а познанието им ще се разширява непрекъснато. Във всеки нов етап от усвояването на небесната наука, очакванията им ще бъдат само бледи подобия на онова, което Бог им разкрива в действителност: “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят” (1 Кор. 2:9). Нашата работа днес се състои в това: да се приготвим за обиталищата в небето, които Бог е отредил за всички, които Го любят и пазят заповедите Му...
  Времето е кратко. И нека в скъпоценните му часове всеки от нас бъде зает с изработването на своето сегашно и вечно благо посредством дейна християнска служба, като вършим всяко добро, на което сме способни. Господ Исус ще ни помага като отвори всяко сърце и ум за приемането на Светия Дух. Изкупвайте изгубеното време; търсете първо Божието царство и Неговата правда, след това ще ви
  се даде благодат, която дава плодове в добри дела и радостна служба и вдъхновено от Бога влияние.
  Как се подготвяте за бъдещия вечен свят? ... Имате нужда и желаете нещо по-възвишено и добро, от това което имате днес. Може да оказвате съзнателно или не-съзнателно влияние във вършенето на добро. Но Бог заслужава нещо по-добро от ваша страна, отколкото сте Му давали досега. Внимателно размислете: дали сте се наредили под знамето на Княз Емануил, или под черното знаме на княза на мрака? Пред вас стои дългът да върнете влиянието и средствата, дадени ви от Бога и да ги вложите в напредъка на Неговото дело, за прослава на Неговото име.
  Чуйте Божия зов днес: “Сине мой отдай на Мен сърцето си.”

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here