Bulgarian English German Russian Spanish

Пробудете се за доброто

 • ПДФ
 • 1 Коринтяни 15: 33,34; "Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави". Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои |от вас| не познават Бога. |Това| казвам, за да ви направя да се засрамите."

  Братя и сестри, събудете се, станете! Прогласявайте благовестието в неговата простота. Вслушвайте се “какво казва писанието” така, сякаш от това зависи животът ви. За вас е от жизнено значение да слушате правилно, да очиствате сърцата си от егоизма, защото вашето вечно благоденствие е заложено на карта. Изпитайте се дали търсите Скъпоценния Бисер? Пазите ли се от измамите на сатана или сте готови да приемете внушенията, на онези които се откъснаха от вярата и да слушате нашепванията на изкусителни духове? Вашето спасение зависи от правилното слушане и смирено приемане на живото Слово.
  Готови ли сте да се помирите с Бога и да се подчините на Неговите заповеди, за да бъдете осветени в тяло, душа и дух? Изкупени сте със скъпа цена - със смъртта на Единородния Божий Син. Сърцата ви продължават да бият. От този пулс зависи вашия живот, но този пулс не зависи от волята ви. Вие ядете и спите потънали в безгрижно безразличие, но Божията пазеща грижовност спрямо вас е непрестанна. Той направлява потока на вашия личен живот. Къде е тогава благодарността, която трябва да се издигне от човешките уста за тези непрекъсната грижа? Къде е признанието за постоянната Божия бдителност?...
  Станете! Отрезнейте! Захвърлете личната си гордост и оставете упорството си. Времето на вашето изпитване настъпи и вие трябва да решите дали сте с Христа или против Него. Запитайте се - на чия страна сте? Със света или с Христа? Приемате ли истината и готвите ли се да говорите словото навреме, за да привлечете вниманието на безгрижните и безразличните? Бог изисква решителни промени във вашето отношение. Истината, която притежавате е живото слово на вечния Бог. Какво правите, за да отговорите на изискванията на благовестието? Дали наистина вашето най-голямо желание е да следвате волята на Онзи, Който се предаде в жертва Заради Вас, за да станете Божии синове и дъщери и сънаследници на Христа? Търсите ли заспали души, в които да събуждате интерес към вечните истини?
  Сега е времето, когато трябва да се научите как да работите със сърце и ум за спасението на онези, които са на крачка от смъртта. Не правете никакви комп-ромиси със силите на мрака. Научете повеленията на Божия закон и ги следвайте с цяло сърце. Тогава вашият живот ще засияе с жива светлина сред духовната тъма на света.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here