Bulgarian English German Russian Spanish

Библията - Боживто Слово към теб

 • ПДФ
 • Православна Библия 1991 - Иоан. 5:39

  "Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене."

  “Изследвайте писанията”. Това е заръката, която Христос ни дава. Ако за нас бе изключително важно да изследваме църковните отци, Исус щеше да ни го каже ясно. Но отците не говорят еднакво, те се различават. Тогава, кого от тях да изберем за пътеводител? За нас не е нужно и не трябва да се доверяваме на несигурността. Затова подминаваме отците, за да се поучаваме от Бога с Неговото слово. Това е вечен живот - да познаваш Бога. Колко благодарни трябва да бъдем, че библията е боговдъхновеното слово на нашия небесен Баща. Святи мъже в древността са записвали това слово, движени от Святия Дух. Бог не остави Словото Си да бъде пазено в паметта на хора и да бъде предавано през поколенията чрез устна традиция и представяне. Ако беше направил така, Словото щеше постепенно да се примесва с измисленото от човека. Тогава трябваше да приемаме неща, които не са боговдъхновени. Нека благодарим на Бога за писаното Слово.
  Коментариите писани относно Словото не са единодушни или в пълно съгласие. Дори често пъти си противоречат. Бог не иска от нас да се ръководим от тях, а да гледаме на Неговото слово. Всеки може да изследва самостоятелно това откровение за себе си и да научи, че поученията на тази скъпоценна книга са непроменими. Мненията на хората се различават, но библията говори едни и същи неща, защото Божието слово е от вечността и пребъдва във вечността.
  Словото не е дадено единствено за проповедниците и учените. Всеки мъж, жена и дете трябва да чете сам написаното в него. Не се осланяйте на проповедника да чете и тълкува библията вместо вас. Библията е Божието Слово отправено към всеки отделен човек, към теб. Това слово е еднакво необходимо както за бедния и богатия, така и за учения и неукия. Христос е представил словото Си по толкова ясен и прост начин, че никой да не се препъва в него. Нека и в най-бедния и скромен дом словото да се чете и разбира, защото то е дадено от най. мъдрият Учител, Който светът познава, нека то се чете от царе, управници, държавници и от най-образованите, тъй като никой от тях не може да постигне величието и съвършения ум на небесния Учител...
  Да изследваш, означава да търсиш прилежно, нещо, което е било изгу-бено. Търсете скритото съкровище. Не оставяйте тази работа на проповедника. Не можем да си позволим да бъдем невежи за словото Божие. Изучавайте трудните пасажи, като сравнявате стих със стих и ще откриете, че библията е ключът, който отключва откровенията дадени в нея. Онези, които с молитва изследват свещеното писание излизат по-мъдри от уроците в него отколкото когато са го отворили.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here