Bulgarian English German Russian Spanish

Ангелите, които ни служат

 • ПДФ
 • Евреи 1: 14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?
  Ангелите, които винаги гледат лицето на Отца в небето биха предпочели да останат винаги в Неговото присъствие. Но Господ дава на всеки ангел определена работа за този паднал свят. На човеците е предоставена божествена помощ и те имат възможността да сътрудничат на същества с небесен разум, като съработници на Бога. Пред хората е разкрита възможността за придобиване на способност и годност да обитават в Божието присъствие и да гледат непрестанно Неговото лице. Небесните ангели работят, за да доведат човешкия род до братската близост и единение, описани от Христа като подобни на единството между Него и Отца. Тогава как е възможно хората, които са толкова високо почетени от Бога, да не могат да оценят своите възможности и привилегии? Как могат да отказват предлаганата им Божествена помощ? А колко много биха спечелили човешките същества, ако непрекъснато гледаха към вечността?
  Представителите на сатана винаги воюват за завладяването на човешките умове, но и Божиите ангели непрекъснато работят: укрепват слабите мишци, утвърждават в пътя подгънатите нозе, на всички, които призовават Бога за помощ. Обещанието към всяко Божие чадо е : “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”. Господ желае да даде Святия Дух на чадата си с много по-силна обич отколкото родителите желаят да дадат добри неща на своите деца. Тогава искайте и вярвайте на Божието обещание. Той със сигурност ще изпълни дадената дума. Признайте от все сърце: “Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял”. Победата трябва да се извоюва всеки ден. Като Христови последователи ние трябва да стоим в света като ча-сови на своя небесен Цар. Нека всеки от на да поеме този дял от воюването на християнина и решително да побеждава всяка слабост на характера. Господ винаги е имал верни по сърце Свои служители, които са сключили завет с Него чрез саможертва. Те никога не са изневерявали на своята духовна верност и са се упазили неопетнени от света. Те са били ръководени от светлината на живота и са побеждавали козните на коварния враг. Ще застанат ли днес на своя пост човеците, за да се противопоставят на дявола? Ако те сторят това, той със сигурност ще побегне от тях. За вас всички, които водите тази борба, ангелите ще извършат онова, което вие сами не можете. Те очакват вашето сътрудничество...
  Докато единственото ви желание е да се противопоставите на дявола, като се молите искрено “Избави ме, Господи, от изкушения”, вие ще имате сила за
  вашата победа. Работата на небесните ангели е да придружават в непосредствена близост изморените, страдащите и изкушените.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here