Bulgarian English German Russian Spanish

Кой е водач ?

 • ПДФ
 • Матей 23: 8 Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.

  Преди Божиите слуги да предприемат някаква работа, те трябва да се помолят на Бога в пълно смирение и с чувство на цялостна зависимост от Него, като осъзнават, че с тях трябва да работи Божият Свят Дух. Те трябва да се пазят от себевъзди-гането си като царе, защото ако сторят това, ще обезславят Господа и ще обрекат на провал своята работа. “Всички вие сте братя.”

  Изобретателността на човека, неговата преценка и способността му да изпълнява са дарове, идващи от Бога. Всички трябва да се посветят в служба на Отца, а Библейските принципи да ръководят Господните служители. Неговите работници винаги трябва да извършват правда и правосъдие, като непоклатимо държат пътя на Господа. “Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда” (Мат. 6:33). Направете това най-важна част на Вашия живот, а след това ще ви се даде всичко, от което се нуждаете. Поставете интересите на Изкупителя над своите лични или над интересите на всеки друг. Той ви е изкупил и всички ваши сили принад-лежат Нему.
  Не правете никое човешко същество ваш цар. Кой е Вашият цар? Онзи, Който се нарича: “Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на мира” (Ис. 9:6). Той е нашият Спасител, нашият Цар. При Него можете да дойдете по всяко време и да положите своите тегоби и бремена в нозете Му. Колкото и големи да са греховете Ви, не бива да се страхувате от отблъскване. Ако си наранил брата си, иди при него и изповядай злото, което си му сторил. Когато направиш това, можеш да пристъпиш към твоя Цар и да Го помолиш за прошка. Той никога няма да се възползва от личната ти изповед, никога няма да те разочарова. Той е дал в завет Своята дума да прости личните ти прегрешения и престъпления и да те очисти от всяко осквернение. Имената на всички Негови изкупени са записани в книгата на живота.
  Помнете, че Христос е нашата единствена надежда, нашето единствено прибежище. Той, “Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата” (1Петр.2:24). “Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог! Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпления-та, извършени при първия завет” (Евр. 9:13-15).

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here