Bulgarian English German Russian Spanish

Приблизителна хронология на Библейската история

 • ПДФ

 • Сътворението – 1 г. от сътв.
  От Сит до Ламех – 130-1057 г. сл.сътв.
  Потопа – 1657 г. сл.сътв.
  От потопа до Арфаксад – 1657-1659 г.сл.сътв.
  3300-2800 г.пр.хр.  – Шумерска цивилизация
  3118 г.пр.хр.           – Менес-първия цар на Египет обединил горен и
                                      долен Египет
  2750-1500 г.пр.хр.  – Стоухендж (Англия)
  2750 г.пр.хр.           -  Царски гробници на Ур
  2700 г.пр.хр.           -  І-ва династия на Ур.Гилгамеш управлява Урук
  2686-1633 г.пр.хр.  -  Старо и средно Египетско царство –ІІІ династ.
  2613 г.пр.хр.            – ІV Египетска династия. Пирамидите в Гиза
  2565 г.пр.хр            -  Пирамидата на Хеопс е завършена
  2500 г.пр.хр.           -  ІІ-ра династия на Ур
  2500-1400 г.пр.хр.  – Минойска култура
  2371-2316 г.пр.хр.  – Саргон от Акад обединява градовете-държави
                                          на Месопотамия
  2200 г.пр.хр.           -  Край на империята на Акад
  2200-2000 г.пр.хр.  – в Гърция пристигат нови племена
  2180 г.пр.хр.           – Край на Старото Египетско царство.
                                     Междинен период-гражд.война и анархия
  2040 г.пр.хр.           – Средно царство на Египет ХІ-ХІІІ династии
  2113 г.пр.хр.           -  ІІІ-та династия на Ур, управляващ по-голяма
                                      част от Месопотамия
  2006 г.пр.хр.           -  Край на властта на Ур-нахлуват Аморитите
  2000 г.пр.хр.           -  Заселване на Ханаанци и Филистимци по
                                      източната част на Средиземно море
  2000 г.пр.хр.            – Хетите пристигат в Анатолия (Турция)
  2000-609 г.пр.хр.    -  Асирийска империя
  1996-1821 г. пр.хр. – Авраам
  1910 г.пр.хр.           – Исмаил
  1896 г.пр.хр             - Исаак
  1836 г.пр.хр.            – Яков и Исав
  1900 г.пр.хр.            – І-ва Вавилонска династия
  1792-1750 г.пр.хр.   – Царуване на Хамурапи във Вавилон-(Аморит)
  1750 г.пр.хр.            -  Хамурапи умира. Власт на Хаситите няколко
                                                столетия
  1720-1567 г.пр.хр.  -  Египет под властта на Хиксосите
  1595 г.пр.хр.           -  Вавилон-нападнат,превзет и управляван от
                                       Каситските племена на хетите
  1570 г.пр.хр.            -  Яхмос І прогонва хиксосите
  1567-1085 г.пр.хр.  -  Новото Египетско царство
  1550-1200 г.пр.хр.  – Египтяни,Митани и Хети се борят за надмощие
                                      в Ханаан
  1504-1450 г.пр.хр.  -  Тутмос ІІІ доведeн син на Хатшепсут-най-
                                       великия фараон- завоевател
  1503-1482 г.пр.хр.  -  Хатшепсут царица-фараон
  1500-1100 г.пр.хр.  -  Царство Микена
  1500 г.пр.хр.           -  Много градове държави в Ханаан
  1500-1350 г.пр.хр.  -  Господство на Каситите във Вавилон
  1460-1190 г.пр.хр.   – Хетска империя
  1445 г.пр.хр.            – Изходът от Египет
  1380-1340 г.пр.хр.  – Разгром на царство Митани
  1378-1362 г.пр.хр.  -  Ехнатон – реформатор,само един Бог
  1270 г.пр.хр.            -  Хетска принцеса се омъжва за Разес ІІ
  1200 г.пр.хр.           – Обсадата на Троя
                                    -    “Морските народи”-Филистимците нахлуват в Близкия изток
  1198-1166 г.пр.хр.   – Рамзес ІІІ – Последния велик Фараон-
                                       завоевател. Спасява Египет от “морските
                                       народи”.
  1171 г.пр.хр.            – Каситите са победени от еламитите
  1100-539 г.пр.хр.     – Финикийско царство
  1010 г.пр.хр.            – Саул е цар
  1006-966 г.пр.хр.    -  Давид
  1000-339 г.пр.хр.     - Царство Куш в Африка
  970-936 г.пр.хр.      -  Хирам Велики-цар на Тир
  926 г.пр.хр.              – Разделяне на Юда и Израил
  926-722 г.пр.хр.      – Царство Израил
  926-606 г.пр.хр.      – Царство Юда
  883-859 г.пр.хр.      – Ашурнарзипал ІІ – цар на Асирия
  753 г.пр.хр.             -  Основаването на Рим
  751-671                    -   Нубия завладява Египет
  729 г.пр.хр.             -  Тиглатпаласар от Асирия става цар на Вавилон
  722 г.пр.хр.             – Израил е завладян от Асирия
  721-705 г.пр.хр.      – Саргон ІІ
  704-681 г.пр.хр.      -  Синахериб
  689 г.пр.хр.             -  Синахериб разрушава Вавилон
  671-664 г.пр.хр.      – Асирия завладява Египет
  668-631 г.пр.хр.      -  Ашурбанипал
  628 г.пр.хр.             -  Раждането на Заратустра
  626-605 г.пр.хр.      -  Набополасар воюва срещу Асирия с помощта
                                        на Мидия
  614-609 г.пр.хр.      -  Унищожаване на Асирийската империя
  605-562 г.пр.хр.     -  Навуходоносор царува във Вавилон
  600 г.пр.хр.             -  Финикийците обикалят бреговете на Африка
  587 г.пр.хр.             – Юда е завладян от Вавилон
  575 г.пр.хр.             -  Етруски царе управляват Рим
  574 г.пр.хр.             -  Тир побеждава Вавилон
  559-529 г.пр.хр.     -  Царуването на Кир Велики
  560-480 г.пр.хр.     -  Гаутама (Буда)
  551-479 г.пр.хр.     -  Китайския мислител Конфуций
  547 г.пр.хр.            -  Кир побеждава Крез,царя на Лидия
  539 г.пр.хр.             -  Финикия става част от Персийската империя
  539 г.пр.хр.             -  Персия завладява Вавилон
  525-404 г.пр.хр.      – Персия завладява Египет
  521-486 г.пр.хр.      -  Дарий І-цар на Персия
  513-514 г.пр.хр.      -  Персия завладява Тракия и Македония
  509 г.пр.хр.             -  Първата Римска република
  490 г.пр.хр.             -  Персия е победена от Гърция в битката при
                                                Маратон
  486-465 г.пр.хр.      -  Ксеркс І, син на Дарий І
  480 г.пр.хр.             -  Персия е победена от Гърция при Саламин
  478-477 г.пр.хр.      -  Атина начело на гръцките държави
  445-433 г.пр.хр.      – Ездра и Неемия
  404 г.пр.хр.             -  Спарта разгромява Гърция
  338 г.пр.хр.             -  Филип Македонски установява контрол над
                                        Гърция
  336-323 г.пр.хр.     -  Царуването на Александър Велики
  333 г.пр.хр.             -  Александър Велики побеждава царя на Персия
                                         Дарий ІІІ в битката при Иса
  332 г.пр.хр.             – Александър Велики завладява Египет
  330 г.пр.хр.             -  Александър Велики унищожава Персия
  327-325 г.пр.хр.     -  Походът на Александър Велики в Индия и
                                        Пакистан
  264-241 г.пр.хр.     – Първа война на Рим с Картаген
  218 г.пр.хр.            -  Втора война на Рим с Картаген. Ханибал
                                     прекосява Пиринеите
  146 г.пр.хр.            -  Рим разрушава Картаген и Коринт
  73-71 г.пр.хр.         -  Въстанието на Спартак
  58-51 г.пр.хр.         -  Юлий Цезар завладява келтите в Галия
  44 г.пр.хр.              -  Юлий Цезар е убит в Рим (15.06)
  37-4 г.пр.хр.           -  Царуването на Ирод Велики в Палестина
  30 г.пр.хр.              -  Марк Антоний и Клеопатра се самоубиват
  27 г.пр.хр.              -  Октавиан е наречен Август-начало на Римската
                                         империя
  27-31 г.сл.хр.          – Службата на Исус
  34 г.                         – Смъртта на дякон Стефан
  37-38                        - Обръщането на Павел
  50                             -  Ерусалимския събор
  54                             -  Преследване по времето на Нерон
  70                             - Унищожаването на Ерусалим от римляните
  79                             -  Изригването на Везувий,Помпей е разрушен
  98-100                      -Смъртта на Йоан
  31-100                      - Периодът на Ефес
  100-325                    - Периодът на Смирна
  224-637                    -  Империята на Сасанидите в Персия
  285-305                    -  Царуване на Диоклециан
  303-313                    - Преследването по времето на Диоклециан
  313                           - Миланския едикт
  321                           - Неделния закон на Константин
  323                           - Първото обръщане на Константин
  325                           - Никейския събор, Арианизма
  325-538                    - Периодът на Пергам
  330                           -  Константинопол става столица на Източната
                                        Римска империя
  381                           - І Събор в Консантинопол:
                                         а)Потвърждава Никейския събор
                                         б)Подчертава Божествеността на Св.Дух
                                   - Християнството държавна религия на импер.
  382-405                    - Ероним превежда Библията- Вулгата(латински)
  395                           -  Разделяне на Римската империя на източна
                                         и западна
  431                           -І Събор в Ефес: Мария=посредник за хората
  445                           - Едикт на Валентиниан
  451                           - Съборът в Халкидон: 2-те естества на Исус
  527-565                    - Юстиниан става император
  553                           - ІІ Събор в Константинопол
  538                           - Пълно превъзходства на Римския епископ
  538-1517                 - Периодът на Тиатир
  570-632                   -  Мохамед
  597                          - Монахът Августин обръща англичаните към
                                        католическата вяра
  622                           - Поява на исляма-първата година по ислямския
                                        календар
  630                           - Мека се предава на Мохамед
  635                           - Мюсюлманите завладяват Дамаск
  637-642                    - Мюсюлманите завладяват Персия
  680-681                    - ІІІ Събор в Константинопол:
                                         а)Осъжда доктрините на Монтанистите
                                         б)Начало на монашеските ордени
                                         в)Осъжда независимата група в Картаген
  700                           - Мюсюлманите завладяват Египет
  732                           - Битката при Поатие. Карл Мартел,цар на
                                       Франките побеждава мюсюлманите
  750-990                    -  Империя на Толтеките.
  768-814                    -  Царуването на Карл Велики
  787                           - ІІ Събор в Никея: Осъжда иконопоклонението
  800                           - Карл Велики е коронясан за император на
                                      Свещената Римска империя от Лъв ІІІ на коледа
  860                           - Кирил и Методий-превод на Библията на
                                        Славянски език
  962-1806                  - Свещената Римска империя
  988                           - Русия приема православието
  1000                         - Викингите първи достигат Америка
  1054                         - Разделяне на Католическата църква
  1059                         - Колегия на кардиналите за избор на папа
  1077                         - Среща между Хенри ІV и Григорий VІІ в
                                       Каноса- 3 дни на снега
  1095                         - Кръстоносни походи и начало на схоластицизма
  1096                         - Първи кръстоносен поход.Основаване на
                                      Ерусалимското кралство.
  1100-1200                - Конфликтът между папи и императори водят до
                                      войни в Германия и Италия.
  1123                         - І Латерански събор:религия +политика
  1139                         - ІІ Латерански събор : целибат
  1160-1217                - Петер Валдо: плаща за превод на Библията
  1167                         - І ГК на Албигойците в Тулуза- срещу католици
  1179                         - ІІІ Латерански събор:
                                          а)Как да се избира папата
                                          б)Официално отхвърляне на валденсите
  1180                        - Валденсите започват активна мисионска работа
  1181-1226               - Свети Франциск от Асизи
  1187                        - Саладин превзема Ерусалим
  1201                        - Хора се обръщат към албигойците в Ю.Франция
  1204                        - Опустошаването на Константинопол от турците
  1206-1227               - Управление на Чингиз хан
  1210-1216               - Франсисканци и Домениканци
  1215                        - ІV Латерански събор
                                        а)Решение за Транссубстанцията
                                        б)Осъждане на валденсите и албигойците
                                        в)Начало на инквизицията
  1217                         - Смъртта на Пиетро Валдо.
                                   -Валденсите избягват в планините на Пиемонт
  1229                         - Трети кръстоносен поход срещу албигойците
  1234                         - Съборът в Тарагона (Испания):
                                      а)Първо решение да не се чете и притежава
                                           Библията от обикновени хора
  1240-1241               - Монголците нахлуват в Русия,Унгария и Полша
  1261                        - Византия си възвръща Константинопол
  1291                        - Край на Ерусалимското кралство
  1309-1377               - Плен на папството в Авиньон
  1370-1417               - Голямата схизма.
  1378-1417               - Големия разкол
  1378                         - Писмена работа на Уиклиф:”Истината на
                                                              Библията”
  1381                         - Уиклиф отхвърля открито доктрината на
                                      католицизма за Транссубстанцията
  1384                         -Смъртта на Уиклиф
  1402                         - Турците побеждават монголците
  1409-1449                - Реформаторски събор
  1418                         - І Събор в Констанц: Осъждане на Ян Хус.
  1440-1540                - Империята на Инките. Столица е Куско.
  1452-1455                - Гутенбер-І-ва печатна 42 реда Библия
  1453                         - Падането на Цариград – завладян от турците.
  1455                         - Х..Ле Февре-започва да превежда Библията
                                        на френски език
  1483                         - Рождението на Мартин Лутер
  1487                         - Указ срещу валденсите:”Който убие валденс
                                       ще наследи вечен живот”
  1492                         - Х.Ле Февре завършва Новия Завет и Псалмите
  1500-1800                - Периодът на Сардис
  1502-1566                - Династия Сефевиди управляват Персия.
  1516                         - Еразъм Ротердамски нов превод на Новия Завет
                                      на гръцки език
  1516-1518                - Турция завладява Египет.
  1517                         - 95-те Тезиса на Лутер
  1518                         - Начало на Реформацията в Швейцария
  1519                         - Конфликтът между Лутер и Рим.


  1520                         - Публикациите на Лутер:
                                      1)Адресирано до ръководителите на
                                      Немската уния за да бъдат добри Християни”
                                      2)”Робството на Църквата под империята на
                                                  Вавилон”
                                      3)”Свободата на Християните”
                                    -    Открито унищожаване на папската була
                                    -    Начало на Лутеранството
  1521                          - Лутер във Вормс. Отказва да се промени!
  1522                          - Превод на Новия Завет на немски от Лутер.
  1525                          - Реформацията позната в цяла Германия и
                                                  Швейцария.
  1526-1858                 -  Великата империя на Монголите в Северо-зап.
                                          Индия.
  1529                          - Лутер се среща с Цвингли.
                                    - Реформацията в Дания, Швеция, Норвегия.
                                    - Дискусии относно Господна вечеря.
                                    -    І организация за колпортьори
                                    -    Начало на Баптизма от ученика на Лутер-  Томас Мюнцер

       
  1530                          - І Официално изповядване от протестантите
                                       на Принципи на вярата – Аугсбурска изповед
                                       на вярата-Германия и Скандинавия
  1532                          - ІІ офиц. Среща на протестантите

  1534                          - Мартин Лутер-пълен превод на Библията
                                    - Англиканска църква оглавявана от Хенри VІІІ.
  1534-1535                 - Баптисти в Шотландия
                                    - Начало на Йезуитски орден за борба срещу Реформацията


  1534                           - Реформацията на Лутер в Англия
  1536                           - Библията на Тюндел всеобща в Англия
                                     -Тиндел изгорен на кладата
                                     -    Калвин “Основи на християнската религия”
  1540                           - Йезуитите срещат одобрение от папата
  1541                           - Реформацията идва в Женева чрез Калвин
                                     - Събора в Трент:Осъждение на протестантите
                                     - Възобновяване на Църковните доктрини
  1545                           - Смъртта на Лутер
  1555                           - І организация между протестантските църкви
                                        според пробестикал система
                                     -    Последователите на Уиклиф-Конгрегатори
                                     -    Борбата между католици и протестанти в Германия завършват с мирен договор от Аусбург.
  1570                           - Официално организирана Баптиска църква
  1572                           - Вартоломеевата нощ-смъртта на хиляди
                                                       хугеноти във Франция (23.08.).
  1588                           - Испанската армада
  1598                           - Едикт от Нант
  1611                           - Превод на крал Джеймс
  1620                           - Преселници християни от Англия пристигат в
                                         Америка с кораба “Мейфлауър”.
  1643-1647                  - Уестминстърски изповед на вярата
  1648                           - Весфалски мирен договор
  1660                           - Мисионски активити в Лондон
  1685                           - Анулиране на едикта от Нант
  1689                           - Акт за толерантност
  1729                           - Организация на Методистката църква от
                                        двамата братя Уестли
  1755                           - Лисабонското земетресение
  1773                           - Йезуитския орден се разпада
  1780. 19.05.               – Тъмния ден  
  1782-1849                  - Уилям Милър
  1789                           -  Превземането на затвора Бастилията в Париж
                                               на 14.06.1789 г.
  1791                           - Ла Кунца проповядва в цяла Лат. Америка

  1791-1872                 - Дж. Бейтс

  1798                           - Книгата на Данаил е разпечатана
  1799                           - Папата Луи VІ умира в робство на 29.12.
  1805-1895                  - Дж.Хаймс

  1806-1882                   - Хайръм Едсън
  1814                            - Йезуитите се реорганизират
  1818                            - Уилям Милер разкрива начина на разбиране
                                          на пророчествата за времето на съда

  1821                            - Волф започва да проповядва в Европа и
                                         Ю.Азия и Арабия за ІІ идване на Христа

  1821-1825                  - Проповядване на вестта за пришествието в Азия, Африка и САЩ

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here