Bulgarian English German Russian Spanish

За апостолите и пророците в библията

 • ПДФ
 • Кратки исторически сведения за апостолите и пророците в Библията:

  •    Исус Навин - На 44 г. излязъл от Египет. Придружавал мойсей на Синайската планина и не участвал в поклонението на златното теле. Бил един от дванадесетте съгледатели в Ханаанската земя. Само той и Халев от старото поколение влезли в Ханаан. Книгата обхваща период от 26 години.
  •     Самуил - Бил е назорей, възпитан в храма. Името на баща му е Елкана, а на майка му Анна. Основател на школата на пророците.
  •     Ездра - Знаменит свещеник и водач на еврейския народ. През 458 г.пр.Хр. заедно с 9000 евреи се завърнал от асирийски плен в Ерусалим. Въвел разни реформи, построил синагоги, написал книгите Лутописи, Ездра и част от Неемия. Събрал в Свещен канон книгите на Стария Завет, като в това дело му помагали Неемия и може би Малахия. Бел учен и се ползвал с доверието на цар Артаксеркс.
  •    Неемия - Родил се във Вавилон и е бил виночерпец на Артаксеркс. С негово разрешение през 444 г.пр.Хр. се завърнал в Ерусалим. Без да обръща внимание на препятствията на Санавалат, организирал построяването на стените на Ерусалим за шест месеца. Написал е последните глави на книгата Неемия.
  •     Йов - Известен е със своята набожност, богатство и семейно щастие, но всичко това Господ му отнема, за да изпита неговата вяра. Живял в земята Уз, западно от Едом. Изпитанието го сполетяло на 60 или 80 годишна възраст. След това живял още 140 години. Починал на възраст 200 - 220 години. Книгата Йов е написана преди Изхода от Египет.
  •     Исая - Бил е брат на цар Амасия, от царско потекло. Наречен е "князът на пророците". Проповядвал спасение чрез благодат. По време на нечестивото царуване на Манасия живиеел при едно кедрово дърво, където го заловили и бил срязан на две с дървен трион.
  •     Еремия - Започнал своето служене 60 години след смъртта на Исая. Бил избран за пророк преди своето рождение (Ер.1:1,5). По Божията воля останал неженен. Защитавал истината 40 години. Йоаким изгорил книгата му и го хвърлил в затвора. Навуходоносор му предложил жилище във Вавилон, но той останал в Ерусалим. След умъртвяването на Годолия фанатизираните евреи го закарали в Египет и там го убили с камъни.
  •     Езекил - Син на свещеника Вузий. През 598-597 г.пр.Хр. бил заведен в плен във Вавилон. Постоянното му местожителство във Вавилон бил град Тел-Авив на реката Ховар. След 5 години бил призован за пророк. Имал голямо влияние върху пленените евреи.
  •     Данаил - Бил е от царски род. На 12 години бил избран да слугува в двореца на Навуходоносор, а после при Кир и Дарий. Тъй като само Данаил изтълкувал съня на Навуходоносор, царят го поставил начело на всички вавилонски мъдреци. Цар Валтасар го поставил като трети господар в своето царство.
  •     Осия - Живял е в Израилското царство и писал предимно за десетте племена. Бил е съвременник на Амос в Израил и на Исая и Михей в Юда. Живял е по времето на Еровоам II - време на външно благосъстояние и дълбок духовен упадък.
  •     Йоил - Син на Фатуил. Живял в Юдовото царство и бил съвременник на пророк Елисей, по времето на цар Йорам. Пророкувал от 840-820 г.пр.Хр.
  •     Амос - Бил говедар в Текое. Макар, че бил юдеин, той живял във Ветил и пророкувал за израилското царство от 780-740 г.пр.Хр., т.е. времето на цар Еровоам. Пророчеството му се изпълнило след 50 години, Израил бил разрушен.
  •     Авдий - Личността на този пророк не е изяснена. Възможно е той да е онзи Авдий, за когото се споменава в 2Лет.17:7. Вероятно е живял по времето на кръвожадното царуване на Готолия. Той е първият от пророците, който употребява израза "Господният ден".
  •     Йона - Пророк Йона, Аматиевият син от Гетефер, съвременник на Амос, станал известен в Израил по времето на цар Еровоам II, на когото предсказал възстановяване на границите на царството (4Царе 14:25). Ниневийците били врагове на Израил и затова той не искал да им проповядва, да не би да се спасят.
  •     Михей - От град Мораста в югозападната част на Юдея. Пророкувал още преди падането на Израилевото царство. По стил и съдържание се доближава до съвременника си Исая, когото отчасти допълва. Предсказва мястото, където ще се роди Месия.
  •     Наум - Роден в градчето Елкоша, вероятно в Галилея, пророкувар по времето на цар Езекия, приблизително 150 г. след пророк Йона. Трябвало е да утеши Божия народ, застрашен от мощта на Асирия. Темата на пророчеството му е разрушаването на Ниневия.
  •     Авакум - За него ни е известно твърде малко. Пророчествата му са писани след вавилонския плен. Съдейки по изискаността на езика и молитвата в гл.3, напомняща Пс.76, Авакум е могъл да бъде левит иили храмов певец. Живял е в последните години на цар Йосия и в първите на цар Йоаким. Признавайки вярата за спасителна сила, Авакум се явява предтеча на ап.Павел.
  •     Софония - Съвременник на Еремия, праправнук на цар Езекия. Софония е пророкувал по времето на цар Йосия. Като такъв от царски род, той е могъл да стане цар. Пророчествата му се отнасят до Юдовото царство. Пророкува за Второто пришествие.
  •     Агей - Първият от пророците от епохата на завръщането на юдеите от вавилонския плен. Започналият строеж на храма бил спрян за 16 години, въпреки разрешението на цар Дарий Христасп. Дори катастрофалната суша не подбудила народа да осъзнае дълга си пред Господа. Тогава пророкувал пророк Агей, вероятно все още помнещ блясъка на Соломоновия храм. В този новия храм влязъл "Желаният от всички народи", но отхвърлен от своите си - Христос.
  •     Захария - Подобно на Агей и Малахия бил пророк след вавилонския плен. Родил се е във Вавилон и бил свещеник от свещенически род (Неем.12:12,16). Призванието за пророк получил докато бил младеж (Зах.2:4). В някои места от неговите пророчества много ясно се говори за Исус Христос.
  •     Малахия - Последният от така наречените "малки пророци". За личността му не е известно нищо. На еврейски името му означава "Мой посланик", така че това може да не е истинското име на пророка но да визира неговата служба. Книгата е написана около 435 г.пр.Хр. между първото и второто пребиваване на Неемия в Ерусалим.
  •     Матей - Наречен още Левий, син Алфеев, един от дванадесетте ученици на Христос. По професия е бил бирник, митар. Роден в Капернаум,проповядвал сред юдеите в Африка. Преданието говори, че е умрял от мъченическа смърт в Етиопия - Абисиния.
  •     Марко - Неговото име е Йоан, но бил наречен още Марко. Майка му се казвала Мария и в нейния дом в Ерусалим учениците се събирали за молитва. Петър бил духовният му баща, а Варнава негов вуйчо. Придружавал ап.Павел в първото му мисионско пътуване. Пристигнали в Пергия и Памфилия но Марко се върнал обратно в Ерусалим.. Павел бил много недоволен от постъпката на Марко, но по късно той спечелил отново доверието на апостола. Според преданието след смъртта на Петър и Павел, Марко отишъл в Александрия, Египет където умрял от мъченическа смърт.
  •     Лука - Сътрудник на ап.Павел, който го нарича "възлюбеният лекар". Не е бил очевидец на делата на Христос, но е писал по свидетелствата на много очевидци. По професия бил лекар, евреин от сирийска Антиохия, но владеел съвършено гръцки език. Според преданието умрял от мъченическа смърт и бил погребан в Константинопол.
  •     Йоан - Родом от Витсаида Галилейска. Брат на Яков, баща му се казвал Заведей, а майка му Саломия. Баща му е бил богат човек, за което съдим от факта, че е имал собствена ладия и работници. Йоан е бил ученик на Йоан Кръстител и най-младия от учениците на Христос. Един от тримата, присъствали на преображението на Исус, а също и при разпятието Му. В младостта си той и брат му били наричани "Воанергес" - "Синове на гърма". След смъртта на Петър и Павел пребивавал в Ефес, от където бил заточен на остров Патмос. Там написал книгата Откровение. Завърнал се в Ефес където умрял на 94-100 години.
  •     Петър - Името му е Симон или Кифа, наречен Петър от Исус Христос. Роден във Витсаида, живял в Капернаум. Баща му се казвал Йона. По професия бил рибар. Написал две послания и взел участие в написването на Евангелието от Марко. Проповядвал в Юдея, Антиохия, Рим. Преданието говори, че е разпнат на кръст в Рим. Той считал себе си недостоен да умре като Своя Учител затова пожелал да бъде разпнат  надолу с главата.
  •     Андрей - Брат на ап.Петър, роден във Витсаида, живял в Капернаум. По професия бил рибар. Проповядвал в Скития, Гърция и Мала Азия. Според преданието умрял мъченически ръзпнат на кръст с формата на буквата X.
  •     Яков - Големия. Брат на Йоан, наречен "Воанергес" - "Син на гърма". Баща му се казвал Заведей, а майка му Саломия. Роден във Витсаида, живял в Ерусалим и Юдея. По професия бил рибар. Обезглавен от Ирод през 44 г.сл.Хр.
  •     Яков - Малкия. Баща му се казвал Клеопа или Алфей, а майка му Мария. Роден в Галилея, проповядвал в Палестина и Египет. Бил представител на църквата в Ерусалим. Според някои източници бил разпнат, а според други бил хвърлен от крилото на храма в Ерусалим.
  •     Тадей - още Левий или Юда. Брат на Яков Алфеев. Баща - Клеопа, майка - Мария. Роден в Галилея, написал Посланието на Юда. Проповядвал в Асирия и Песрия. Умрял мъченически според преданието в Персия.
  •     Филип - Роден във Витсаида. Проповядвал във Фригия и в Ефес. Според преданието умрял мъченически в Иерапол - Фригия.
  •     Натанаил - или Вартоломей. Роден в Кана Галилейска. Други сведения за него няма. Исус го нарича "истински израилтянин". Проповядвал в Армения. Според преданието умрял мъченически, одран жив.
  •     Тома - наречен Близнак. Роден в Галилея, проповядвал в Сирия, Персия, Индия. Според преданието умъртвен със стрела по време на молитва.
  •     Симон - Зилот (Кананит). Роден в Галилея. Други сведения за живота му няма. Според преданието умрял мъченически разпнат на кръст.
  •     Юда - Искариот. Баща му се казвал Симон. Единственият апостол непризован от Исус, а самопредложил се. Роден в Кариоф, Юдея. Отговарял за касата с даренията между учениците. Отличителна негова черта била алчността. Предал Исус за тридесет сребърника. Завършил живота си със самоубийство.
  •     Матия - Роден в Юдея. Избран вместо Юда Искариотски. Избирането му според богословите е плод на една човешка прибързаност от страна на апостолите. За дванадесети апостол вероятно е трябвало да бъде определен от Бога апостол Павел
  •     Тимотей - Майка му Евникия била юдейка, а баща му грък. Майка му и баба му Лоида от детинство го поучавали на Писанията. Бил избран от ап.Павел за негов помощник, който го обрязал, за да не става съблазън на новоповярвалите юдеи. Бил заедно с Павел в затвора. Бил епископ в Ефес по време на царуването на Домициан. Според преданието умрял от мъченическа смърт.
  •     Тит - По народност бил грък. Повярвал в Христос чрез проповедта на ап.Павел. Бил изпратен в Коринт където работил успешно. След 8-10 години отишъл в Крит, където Павел го оставил да основе и ръководи църква. Там работил дълги години и умрял в преклонна възраст.

   

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here