Bulgarian English German Russian Spanish

1.Библията

 • ПДФ
 •  

  1. БИБЛИЯТА

  2 Петр.1:21    Писателите на Библията говорят, водени от Святия Дух.
  2 Тим.3:16    Всичкото Писание е Боговдъхновено /вдъхнато от Бога/.
  Пс.119:160    Божието Слово е истинно и вечно.
  Пс.12:6,7    Бог е запазил Своето Слово през вековете.
  Мат.24:35    Божието Слово е вечно.
  Римл.15:4    Една от целите на Божието Слово е да ни даде надежда.
  2 Тим.3:15    Писанията ни правят мъдри за спасение.
  Йоан 5:39    Писанията ни разкриват Исус като Спасител.
  2 Тим.2:15    Трябва правилно да излагаме Словото на Истината.
  Йоан 16:13    Исус е изпратил Святия Дух, за да ни ръководи в истината.
  1 Кор.2:13    Когато отворим сърцата си за влиянието на Святия Дух и поясняваме духовните неща на духовни човеци, Бог ще ни ръководи.
  Ис.28:10    Само като сравняваме текст с текст, ние ще откриваме истината.
  Йоан 17:17    Истината е в Божието Слово.
  Йоан 7:17    Когато подхождаме към Божието Слово с открит ум, Господ ще ни ръководи - Откр.22:18-20.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here