Bulgarian English German Russian Spanish

2.Бог - Образ на любовта

 • ПДФ
 •  

  Пс.90:2            От векове до векове - Бог е безкраен.
  Дан.2:20    Мъдростта и силата са Негови.
  Дан.2:21    Той поваля и поставя владетелите в този свят.
  Ис.46:10    Той определя началото и края на всяко нещо.
  Ис.45:21    Само Той е способен да определя бъдещето.
  Пс.33:6,9    Бог е всемогъщият Създател на Всемира - Бит.1:1.
  Изход 34:6,7    Бог е дълготърпелив, жалостив и милостив.
  Ерем.31:3    Господ ни привлича с любяща нежност.
  Пс.24:1            Той е Притежателят на света.
  Пс.19:1      Небесата ни разкриват Божията слава.
  Пс.34:1-4    Той ни приканва да Го славим и в резултат обещава да ни освободи от нашите страхове.
  Ис.41:10    Бог обещава да ни подкрепя във всички наши трудности.
  Ис.43:1-3    Той обещава да бъде с нас във водовъртежите и огнените изпитания на живота.
  Евр.13:5    Той обещава никога да не ни напусне или отрече от нас.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here