Bulgarian English German Russian Spanish

Библейски наръчник

 • ПДФ
 • 1. Когато решите да изучавате Библейските доктрини, молете се на Бога да Ви изяви точно Своята истина чрез Святия Дух. За целта прочетете тема No.1 от втората част на наръчника, озаглавена “Как да откриваме истината?”
  2. Можете да си определите на ден по колко теми да изучавате. Това би донесло голямо благословение в живота Ви. Решете да прилагате възможно най-скоро истините, в които сте се убедили, и ще почувствате действието на Божията сила в живота Ви, както и нарастването на Вашата вяра.
  3. Споделете скъпоценните истини, които сте научили от Вашето Библейско изучаване и с други човеци.
  4. Ако имате проблеми с намирането на Библейските текстове, които са цитирани, отгърнете последните страници на този наръчник и ще се научите как да ги търсите по книги, по глави и по стихове.
  5. Започнете да посещавате Библейски курс. Тогава този наръчник ще Ви бъде неоценим помощник. Можете да получавате лекции от безплатен Библейски курс по пощата. Това ще даде истински смисъл и ново начало на Вашия живот.
  6. Когато усвоите добре предложения Ви материал от наръчника, той ще Ви помогне при проповядването на спасителната истина. Така ще изпълните поръчката на Исус, която Ви цитирахме по-горе и ще помагате на хората.
  7. Когато напреднете, изучавайте редовно Библията сами.
  Нека Божият Дух и благословения почиват над Вас!

  27.03.2014 15:26 7718

  8. Откровение за бъдещето на света

  Дан.2:1    Навуходоносор сънува сън, който после не може да си спомни.Дан.2:2-11    Мъдрите мъже на царя не могат нито да узнаят, нито да обяснят съня.Дан.2:16    Данаил иска време, за да се помоли на Бога.Дан.2:20-23    Бог разкрива царския сън на Данаил.Дан.2:28    На небето има Бог, Kойто може да разкрие всички тайни.Дан.2:29,30    Сънят описва онова, което ще се случи след времето  на Вавилонската империя.СЪНЯТ Е ОТКРИТ НА ДАНИИЛ :Дан.2:31    Великият и странен образ в съня.Дан.2:32-35    Глава от злато, гърди и ръце от сребро, корем и  бедра от мед, крака от желязо, стъпала от желязо и глина. Един камък пада върху образа и го унищожава.СЪНЯТ Е РАЗТЪЛКУВАН :Дан.2:36    Бог и Даниил твърдят: Ние ще разкажем тълкуванието.Дан.2:37,38    “Навуходоносоре, ти си тая глава от злато”. Вавилонската империя е управлявала света от 605 г.пр.Хр. до 539 г.пр.Хр.Дан.2:39    “След тебе, Навуходоносоре, иде друго царство - от сребро, по-долно от твоето, то ще обладае света.”Дан.5:28,30,31    И наистина, скоро мидо-персийците превземат Вавилон.Ис.44:27,28;45:1 Удивително е предсказанието, че Кир, генерал на мидо-персите, ще нападне и завладее Вавилон, като позволи на Божия народ да излезе свободен от робството. Това пророчество е направено повече от 100 години преди да се изпълни.Дан.2:39    След това второ царство иде трето - от мед.Дан.8:20,21    Гръко-македонската империя завоювала Мидо-Персия - това пророчество е било направено около 200 години преди да се изпълни. Мидо-персите управлявали от 539 г.пр.Хр. до 331 год.пр.Хр. А гърците управлявали света от 331 г.пр.Хр. до 168 г.пр.Хр.Дан.2:40    Четвъртото царство, здраво като желязо, представлява Рим. Римляните са управлявали от 168 г.пр.Хр. до 351 г.сл.Хр.Дан.2:41    Империята /Рим/ ще бъде разделена. Едната част на империята ще бъде по-силна, а другата - по-слаба.Дан.2:43    Царете и цариците на Европа ще се опитват да се обединят в империя - чрез смесени бракове, политически интриги или войни, но плановете им няма да успеят.Дан.2:44    Най-накрая Бог установява Своето царство.Дан.2:45    Скалата, изсечена без ръце, е Царството на Исус.Пс.2:8,9    Езичеството е разбито, всичко става наследство на Сина.Тит 2:11-13    На нашия свят предстои изпълнението на блажената надежда - при славното явление на Исус Христос. Прочети цялата
  27.03.2014 15:17 7539

  7. Изповед и прощение

  Мих.7:18,19    Бог с желание очаква да отидем при Него, за да ни опрости греха.Евр.8:12    Бог не си спомня повече за нашите грехове, когато ги прости.Деян.3:19    Той изтрива завинаги нашите прегрешения.1 Йоан 1:9    Той ни прощава и очиства от всяка неправда.Ис.44:22    Той прикрива нашите прегрешения като с гъст облак.Ис.43:25    Бог няма да си спомни никога вече нашите грехове.Пс.32:1    Опрощението ни носи щастие и радост.Неем.9:17    Дори в нашият бунт, Господ не ни е оставил.Кол.1:14    Божественото опрощение води до нашето изкупление от греха.Пс.103:3    Опрощението на Бога е пълно. Той прощава всички наши прегрешения.Лука 7:47    Той прощава греховете ни, независимо колко много са те.Ефес.4:32    Ние трябва да си прощаваме взаимно, понеже Бог ни прощава.2 Кор.2:7,9    Да сме като Христос означава: да умеем да прощаваме. Прочети цялата
  27.03.2014 15:13 7306

  6. Спасението

  6. СПАСЕНИЕТО1 Йоан 4:8,9    Бог е любов. Любовта Го подтиква да ни спаси.Бит.1:27-31    Бог е създал човешките същества по Свой образ и подобие.Бит.3:8    Грехът е разрушил нашето приятелство с Бога. Затова първите човеци са избягали от Неговото присъствие (Исая 59:1,2).Римл.6:23    Съгрешили, ние заслужаваме смърт.Римл.3:23    Всички сме грешни и, следователно, осъдени на смърт.Римл.5:18,19    Адам е донесъл смъртта, но Исус ни дарява живот.Гал.3:13    Исус ни е изкупил от проклятието на закона.Евр.2:9    Исус Се е пожертвал заради нас.2 Кор.5:21    Исус е станал ‘грях’, т.е. Той е поел наказанието за греха вместо нас.Деян.3:19    Когато се каем, Бог ни прощава.1 Йоан 1:9    Когато Му се изповядваме, Той ни очиства от всяка неправда.Римл.8:1    Приемайки Исус, за нас няма вече осъждение.Ефес.2:8    По благодат сме спасени чрез вяра. Спасението е дар от Бога.Йоан 1:12    Като приемаме Исус чрез вяра, ние ставаме Божии чада.1 Йоан 5:11-13    Ако вярваме в Него, ние получаваме вечен живот.Йоан 3:16    Спасението е настоящо преживяване и дар от Бога за всички, които вярват. Прочети цялата
  26.11.2013 18:24 11474

  5.Божествеността на Христос

  Мат.1:23    “Ще бъде наречен Емануил”, т.е. “Бог с нас”.Йоан 1:1,14    Словото бе Бог, Словото /Исус/ стана плът.Йоан 17:5,24    Заедно с Бог-Отец Исус  е съществувал от вечността, преди основаването на света.Йоан 8:58    Христос заявява, че е Самосъществуващ /”Аз Съм”/ и че Е съществувал преди Авраам.Изход 3:14    “Аз Съм” е името на Бога.Лука 5:20,24    Исус прощава грехове - само Бог може да извършва това.Йоан 20:28    Тома свидетелствува, че Исус е Господ и Бог.Евр.1:5-9    Отец се обръща към Сина като към Господ.Ис.9:6        Исус е Отец на вечността.Мих.5:2    Произходът на Христос е от вечността.1 Тим.6:15,16    Исус е безсмъртен.Откр.1:17,18    Исус е Първият и Последният и има ключовете на смъртта и ада /гроба/.Фил.2:5-12    Исус доброволно се е отказал от всички Божествени привилегии. Приел е образ на слуга и станал подобен на човеците. Прочети цялата
  26.11.2013 18:19 11467

  4.Пророчества за Месия

  Мих.5:2    Рождено място на Спасителя ще бъде Витлеем (Лука 2:1-7).Ис.7:14    Девица ще Го роди  (Мат.1:23).Бит.49:8-10 Родословието на Христос ще бъде от Юдея (Мат.2:1,2)Числа 24:17 Звезда ще се издигне от Юдея  (Мат.2:1,2).Ис.61:1-3 Службата на Месия е предречена (Лука 4:16-21).Пс.55:12-14 Той ще бъде предаден от Свой приятел (Мат.26:47-50).Зах.11:12,13 Ще бъде предаден за 30 сребърника. Парите ще бъдат използвани за закупуването на Грънчаровата нива (Мат.27:3-9).Ис.53:4-7 Ще бъде заведен като агне на заколение. Той е Божият Агнец. (Йоан 1:29, Деян.8:32-35).Пс.22:16 Ръцете и краката на Исус ще бъдат прободени, а не строшени (Лука 23:33,24:39).Пс.22:18 Дрехите Му ще бъдат свалени. Войниците хвърлят жребий за Неговата мантия (Мат.27:35).Пс.22:1    Това ще бъдат последните думи на Христос (Мат.27:46).Пс.34:20 По Него няма да има строшени кости (Йоан 19:36).Ис.53:9    Ще бъде погребан в гробницата на богат човек (Мат.27:57-60).Пс.16:10 Ще бъде възкресен от мъртвите (Мат.28:2-7).Ето, всички тези пророчества са се изпълнили с удивителна точност! Прочети цялата
  26.11.2013 18:00 10468

  3.Произходът на злото

  1 Йоан.4:8    Бог е Любов.Мат.13:24-28    Врагът на Бога и човеците сее зли плевели в полето на света.Езек.28:12-17    Люцифер някога е бил красив ангел, създаден от Бога със свобода на избора. Неговата гордост го е подвела да се разбунтува.Ис.14:12-14    Люцифер желае да въздигне трона си над този на Бога. Той предпочита да създава закони, вместо да ги изпълнява.Откр.12:7-9    На небето е избухнала война. Сатана и неговите последователи са повели война срещу Исус и останалите верни ангели.Лука 10:18    Сатана е изгонен от небето.Бит.3:1-7    Сатана е подвел Адам и Ева да не се доверят на Бога и открито да нарушат Неговата свята заповед.Ис.59:1,2    Грехът ни отделя от Бога.Римл.6:23    Крайният резултат от неподчинението е смърт.Eрем.17:9    Природата на човешката раса е променена в резултат на неподчинението. Тя е станала греховна. “Сърцето е измамливо повече от всичко и страшно болно - кой може да го познае?”Римл.5:12,6:16    Цялата човешка раса е въвлечена в престъпление и грях.Евр.2:17,18    Исус е приел човешки образ, за да извърши омилостивение за греховете ни, във всичко е бил изкушаван като нас, но пак е останал без грях (Евр.4:15).Римл.5:17-19    Исус е изкупил греха на Адам.Римл.3:24,25    Чрез Христос спасението за нас е безплатен дар.Ис.44:3    Исус е с нас. Той излива Духа Си и благословенията Си.Езек.28:17,18    Гордостта е довела Сатана до беззаконието и бунта.Откр.21:1-5    Нашият Бог ще създаде ново небе и нова земя.Наум 1:9    В новата земя грехът никога няма да се появи втори път. Прочети цялата
  13.09.2013 10:24 9911

  Библейски наръчник

  1. Когато решите да изучавате Библейските доктрини, молете се на Бога да Ви изяви точно Своята истина чрез Святия Дух. За целта прочетете тема No.1 от втората част на наръчника, озаглавена “Как да откриваме истината?”2. Можете да си определите на ден по колко теми да изучавате. Това би донесло голямо благословение в живота Ви. Решете да прилагате възможно най-скоро истините, в които сте се убедили, и ще почувствате действието на Божията сила в живота Ви, както и нарастването на Вашата вяра.3. Споделете скъпоценните истини, които сте научили от Вашето Библейско изучаване и с други човеци.4. Ако имате проблеми с намирането на Библейските текстове, които са цитирани, отгърнете последните страници на този наръчник и ще се научите как да ги търсите по книги, по глави и по стихове.5. Започнете да посещавате Библейски курс. Тогава този наръчник ще Ви бъде неоценим помощник. Можете да получавате лекции от безплатен Библейски курс по пощата. Това ще даде истински смисъл и ново начало на Вашия живот.6. Когато усвоите добре предложения Ви материал от наръчника, той ще Ви помогне при проповядването на спасителната истина. Така ще изпълните поръчката на Исус, която Ви цитирахме по-горе и ще помагате на хората.7. Когато напреднете, изучавайте редовно Библията сами.Нека Божият Дух и благословения почиват над Вас! Прочети цялата
  13.09.2013 09:39 11102

  2.Бог - Образ на любовта

    Пс.90:2            От векове до векове - Бог е безкраен.Дан.2:20    Мъдростта и силата са Негови.Дан.2:21    Той поваля и поставя владетелите в този свят.Ис.46:10    Той определя началото и края на всяко нещо.Ис.45:21    Само Той е способен да определя бъдещето.Пс.33:6,9    Бог е всемогъщият Създател на Всемира - Бит.1:1.Изход 34:6,7    Бог е дълготърпелив, жалостив и милостив.Ерем.31:3    Господ ни привлича с любяща нежност.Пс.24:1            Той е Притежателят на света.Пс.19:1      Небесата ни разкриват Божията слава.Пс.34:1-4    Той ни приканва да Го славим и в резултат обещава да ни освободи от нашите страхове.Ис.41:10    Бог обещава да ни подкрепя във всички наши трудности.Ис.43:1-3    Той обещава да бъде с нас във водовъртежите и огнените изпитания на живота.Евр.13:5    Той обещава никога да не ни напусне или отрече от нас. Прочети цялата
  13.09.2013 09:28 9635

  1.Библията

    1. БИБЛИЯТА2 Петр.1:21    Писателите на Библията говорят, водени от Святия Дух.2 Тим.3:16    Всичкото Писание е Боговдъхновено /вдъхнато от Бога/.Пс.119:160    Божието Слово е истинно и вечно.Пс.12:6,7    Бог е запазил Своето Слово през вековете.Мат.24:35    Божието Слово е вечно.Римл.15:4    Една от целите на Божието Слово е да ни даде надежда.2 Тим.3:15    Писанията ни правят мъдри за спасение.Йоан 5:39    Писанията ни разкриват Исус като Спасител.2 Тим.2:15    Трябва правилно да излагаме Словото на Истината.Йоан 16:13    Исус е изпратил Святия Дух, за да ни ръководи в истината.1 Кор.2:13    Когато отворим сърцата си за влиянието на Святия Дух и поясняваме духовните неща на духовни човеци, Бог ще ни ръководи.Ис.28:10    Само като сравняваме текст с текст, ние ще откриваме истината.Йоан 17:17    Истината е в Божието Слово.Йоан 7:17    Когато подхождаме към Божието Слово с открит ум, Господ ще ни ръководи - Откр.22:18-20. Прочети цялата
  13.09.2013 09:17 11775

  0.Въведение - Как да изучаваме Библията

  1. Когато решите да изучавате Библейските доктрини, молете се на Бога да Ви изяви точно Своята истина чрез Святия Дух. За целта прочетете тема No.1 от втората част на наръчника, озаглавена “Как да откриваме истината?”2. Можете да си определите на ден по колко теми да изучавате. Това би донесло голямо благословение в живота Ви. Решете да прилагате възможно най-скоро истините, в които сте се убедили, и ще почувствате действието на Божията сила в живота Ви, както и нарастването на Вашата вяра.3. Споделете скъпоценните истини, които сте научили от Вашето Библейско изучаване и с други човеци.4. Ако имате проблеми с намирането на Библейските текстове, които са цитирани, отгърнете последните страници на този наръчник и ще се научите как да ги търсите по книги, по глави и по стихове.5. Започнете да посещавате Библейски курс. Тогава този наръчник ще Ви бъде неоценим помощник. Можете да получавате лекции от безплатен Библейски курс по пощата. Това ще даде истински смисъл и ново начало на Вашия живот.6. Когато усвоите добре предложения Ви материал от наръчника, той ще Ви помогне при проповядването на спасителната истина. Така ще изпълните поръчката на Исус, която Ви цитирахме по-горе и ще помагате на хората.7. Когато напреднете, изучавайте редовно Библията сами. Нека Божият Дух и благословения почиват над Вас! Прочети цялата

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here