Bulgarian English German Russian Spanish

1.Защо вярвам в Бога?

 • ПДФ
 • Този въпрос е личен и изисква личен отговор, за да проникне светлина, ред и смисъл в живота на разумния човек.

  Ето някои от най-важните основания:
  Аз вярвам в Бога, защото:

  1. Вярата в Бога идва от дълбоко вкорененото в човешката душа религиозно чувство. Това е неоспорим исторически факт. Вярата в Бога е нещо естествено и нормално, защото самата човешка душа е религиозна. Само човекът, короната на Божието творение, е религиозен. Човешкото достойнство има своя произход от съзнанието, че е Божие творение, Божие чадо.

  2. Вярата в Бога, преклонението към свръхестественото, възвишеното, вечно и съвършено е стимулът на човешкия дух към развитие и съвършенство. Всичко прекрасно, което човекът е създал в различните сфери на своя живот, е вдъхновено от вярата в Бога.

  3. Без вярата в Бога - Творец не може да бъде обяснен този чуден свят. Той не е дело на някаква случайност. Всички опити да бъде обяснен без Бог стигат до безизходица и абсурд. Псал. 14:1.
  В математиката има отдел за вероятностите. За да се получи една белтъчна молекула вероятността е 10 на 321 степен години, а Вселената е на 1010.

  4. Човекът е създаден за щастие. Без вярата в Бога той не може да бъде щастлив. Временната илюзия за щастие го довежда до пустота, отчаяние и безнадеждност. Животът става трагедия и мнозина свършват със самоубийство.
  Без божието ръководство човек изпада в заблуждение; без божията сила - извращение; без божията благодат - в поквара.
  Човек не може със собствени или да промени своето греховно естество, да стане добър. От това следват неправди, страдания, трагедии.
  Заеме ли човек отрицателно отношение към Бога, той взема отрицателно отношение към живота.
  Отхвърли ли човек Бога и Неговия закон, животът става празен, отвратителен и невъзможен. Заяви ли, че Божият закон е хомот, щастието - мираж, добродетелта - отживялост, че Бог е измислица, че идеалите са празна работа, то естествено е живота да стане празен и пуст.
  Само при Бога можем да намерим истинска радост и мир. Псал.16:11 ??? 16:24
  Псал. 119:165 - Много мир имат онези, които...
  Псал– 48:18 - Да би послушал Моите заповеди....

  5. В Бога намирам непоклатима опора в моя живот.
  В този променлив свят нищо не може да стои без една непоклатима опора.
  В живота на всеки човек идват сътресения и трудни времена. Той търси опора, нещо, на което да се облегне, нещо, което не се променя, не се поклаща. Без такава опора идва страх и несигурност.
  Нищо, на което се облегне човек в този свят, не може да бъде сигурна опора.
  Само при Бога човек може да намери сигурна опора?.
  Яков 17:6 - нито сянка на промяна
  Ерем. 17:5 - проклет, който уповава на човек...
  ст. 7, 8 А блажен, който уповава на Господа.

  Едни се надяват на човека на своите мишци, ум, богатство, връзки, власт, воля...
  Да не се уповаваме на суетни неща - Ерем. 9:23, 24
  - И на най-мъдрия е достатъчно да се спука един кръвоносен съд, за да стане развалина.
  - А колко богати са ставали бедни само за една нощ.
  - А колко държавници с един преврат или убийство загубват властта си? - Кенеди, Индира Ганди, Хрушчов...
  Вярвам в Бога, защото само в Него намирам непоклатима опора. Псал. 46:1, 2 - Бог е нам прибежище и сила.
  Исая 41:10 - "Не бой се, защото Аз съм с тебе..."

  6. Без Бога в човешката душа остава една голяма празнина, която не може да се запълни с нищо друго
  Невярващият търси смисъл на живота си в стремежа към богатство; 2/ Почести, слава и власт; 3/ Удоволствие, ядене, пиене и плътски наслади. И когато ги постигне, пак е неудовлетворен. Животът става пуст, празен, безсмислен, мъчителен и гледа да се отърве.
  Една милиардерска дъщеря си сложила край на живота и оставила бележка: "Опитах всичко. Реших да опитам и това". Колко млади и предимно "преуспяващи" постъпват така? Щастието на човека в греха е щастието на свинята в гьола, след което идва ножа.

  Един пример от Библията.
  Мат. 19:16 - "Какво да сторя, за да имам вечен живот"
  Дойде при Исуса с най-важния въпрос, който може да се постави - въпросът за вечното спасение.
  Дойде при Исуса, защото чувстваше, че друг не би могъл да му отговори.

  Кой и какъв е този не е безразлично да се знае
  Той е млад човек, младеж.
  Той е големец, със завидно обществено положение, ползващ се с почести, уважение и слава - Лука 18:18.
  Много богат (Лука 18:25).
  Високо морален, възпитан и религиозен.
  На указанията на Христос да пази Божиите заповеди отговори:
  Мат. 19:20 - "Всичко това упазих от младостта си. какво ми още не достига?"
  И въпреки това чувствал, че нещо му недостига, нещо съществено. И тогава дойде с този въпрос при Исуса. Не е ли това въпросът на всички, които каквото и да правят, чувстват, че нещо съществено не им достига.
  Това съществено, което липсва на всеки, без което не можем да осмислим живота си, трябва да отговаря на пет условия, пет основни изисквания.
  1. Да удовлетвори нашия разум
  Нашият ум търси светлина, вътрешно просветление, което да открие смисъл и стойност на живота, да отрие истината. Разумът търси истината и не може да бъде удовлетворен, докато не намери истината. Без истината живота става безсмислен и се превръща в една голяма лъжа. Каквото и да имаш в този свят, ако нямаш истината, животът е трагедия. Животът се осмисля когато намерим верен отговор на великите въпроси: от къде съм; защо съм на този свят; накъде отивам, каква е целта на живота; каква е крайната съдба?
  2. Да удовлетвори нашето сърце
  Да задоволи нашите сърдечни нужди, нуждата ни от радост, мир, обич и разбирателство.
  То трябва да поражда в нас възвишени чувства и преживявания, душевно удовлетворение и благородни изяви. Не нещо дребно, което да ни занимае временно, но нещо голямо и велико, което през цял живот, като непрекъснат извор да ни възхищава, вълнува и въодушевява.
  Само това, което може да ни удовлетворява през всички възрасти на нашия живот и поражда възвишени идеали, само то може да осмисли нашия живот. Когато пък животът ни лиши от справедливост, радостта и мирът, ограби любовта, когато се чувстваме самотни, когато най-близките ни оставят, когато болести и скърби смутят нашия живот, тогава това, което сме търсили, трябва да ни даде утеха, сила, надежда, за да запазим самообладание и равновесие.
  3. Да удовлетворим нашата съвест
  То трябва да удовлетвори нашата висша нравствена природа. Ако всичко имаме на този свят, а съвестта ни е неудовлетворена, ако тя спи, ако трябва постоянно да бъде смълчавана, тогава каквото и да имаме, животът ни ще бъде пуст, празен, безсмислен и мъчителен.
  Третото условие е да удовлетвори потребностите на духа от висшата нравствена природа, висша справедливост, да ни даде принципи на живот, които да не се променят от превратностите на живота.
  А когато сме виновни, да ни даде прощение и мир, да свали товара на вината и успокои съвестта.
  4. Да удовлетвори потребностите на нашата воля.
  След като ни е посочен добрият път, волята да ни води по него. Волята се поставя в действие когато познанието, здраво аргументирано, минава през сърцето. Активизирането на волята не е възможно без светлината на удовлетворения разум. А светлината на разума има само един път към волята. Това е сърцето.
  Убеждението на ума, осъзнатата нужда на сърцето, дава мощна сила на вярата за действие на волята.
  5. Да ни даде истинска надежда за едно светло бъдеще, т. е. да ни даде надежда за спасение от смъртта.
  Защото смъртта прави всичко безсмислено. Ако смисълът на живота свършва само до гроба, за какво ни е тази голяма лъжа!
  За наша радост въпросът "Какво ми още недостига?" получи божествения отговор.
  Нека го чуем - Лука 18:22, /23/
  Едно ти недостига. Ти имаш много неща, но ти нямаш Мене. Христос му каза, че трябва да се освободи от всичко, към което е прилепено сърцето му и приеме там своя Създател и Спасител, Който единствен може да осмисли живота му и удовлетвори копнежите на неговата душа.
  Христос отговаря и на нас. На нас не ни трябват много неща, които да запълнят времето ни, изразходват силите ни и средствата ни, които правят живота ни празен и безсмислен.

  Само Бог може да удовлетвори нуждите на душата
  - Само Бог може да удовлетвори нашия разум, защото само Той е пълната истина. На всички древни езици думата Бог и истина имат общ корен. Христос дойде да ни изяви истината - Йоан 18:37. Само Той може да ни отговори на големите въпроси.... Йоан 14:6.
  - Само Бог може да удовлетвори нуждите на сърцето
  Само при Него можем да намерим истинска радост, мир, който никой не може да ни отнеме. Само Божията любов дава истинско щастие и живот на сърцето.
  И когато скърби, тревоги и бури връхлетят, само в Него сърцето намира утеха, непоклатима опора и славна надежда.
  - Само Бог може да удовлетвори нашата съвест
  Само в Него намираме вечните принципи на най-възвишения морал, на правда, чистота и справедливост. Само когато следваме Неговия път съвестта ни няма да ни упрекне: "Какво правиш ти!"
  Когато сторим нещо необмислено и сме виновни, само при Него можем да намерим прощение и утеха, защото само Той може да отнеме вината ни, понеже плати за нея.
  - Само Бог може да удовлетвори нашата воля.
  Няма глас в този свят, който да ни посочи добрия път. Няма друг, който да ни даде сила да вървим по добрия път. Без Него ние се погубваме. Само Бог може за промени нашата греховна природа и ни направи подобни Нему.
  - Само при Бога намираме спасение от смъртта.
  Йоан 10:26, 27
  Йоан 11:25, 26
  Вярата в Бога придава на краткото човешко съществуване безкраен смисъл. Смисъл, неунищожим от страданията, лишенията и смъртта. Самото във вярата може да се намери смисъл и възможност да се живее. Вярата в Бога е знание за смисъла на човешкия живот, вследствие на което човек не се унищожава, а живее.
  И тъй,
  защо вярвам в Бога?
  Отговорът може да се даде само с едно изречение: "Защото без Бога не мога - Деян. 17:27а; ???15:5 - без Мене нищо ...
  Ние трябва да имаме не само убеждение, но и да Го познаем.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here