Bulgarian English German Russian Spanish

5.Божествеността на Христос

 • ПДФ
 • Мат.1:23    “Ще бъде наречен Емануил”, т.е. “Бог с нас”.
  Йоан 1:1,14    Словото бе Бог, Словото /Исус/ стана плът.
  Йоан 17:5,24    Заедно с Бог-Отец Исус  е съществувал от вечността, преди основаването на света.
  Йоан 8:58    Христос заявява, че е Самосъществуващ /”Аз Съм”/ и че Е съществувал преди Авраам.
  Изход 3:14    “Аз Съм” е името на Бога.
  Лука 5:20,24    Исус прощава грехове - само Бог може да извършва това.
  Йоан 20:28    Тома свидетелствува, че Исус е Господ и Бог.
  Евр.1:5-9    Отец се обръща към Сина като към Господ.
  Ис.9:6        Исус е Отец на вечността.
  Мих.5:2    Произходът на Христос е от вечността.
  1 Тим.6:15,16    Исус е безсмъртен.
  Откр.1:17,18    Исус е Първият и Последният и има ключовете на смъртта и ада /гроба/.
  Фил.2:5-12    Исус доброволно се е отказал от всички Божествени привилегии. Приел е образ на слуга и станал подобен на човеците.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here