Bulgarian English German Russian Spanish

Радостни, а не мрачни

 • ПДФ
 • Псалом 100:2-4

   2 Служете Господу с веселие;
  Дойдете пред Него с радост.
    3 Познайте, че Господ е Бог;
  Той ни е направил, и ние сме Негови;
  Негови люде |сме| и овце на пасбището Му.
    4 Влезте в портите Му със славословие.
  И в дворовете Му с хваление;
  Славословете Го и благославяйте името Му.


  Нека всеки да коленичи пред Бога, и да Му посвети онова , което е Негово (себе си), защото Бог го е изкупил с кръвта на Христа...
  Бог ще благослови всички, които се подготвят по този начин за Неговата служба. Те ще разберат какво означава да имаш увереността на Духа, защото ще се приели Христа чрез вяра. Религията на нашият Спасител означава много повече от прощението на греховете. Тя е отнемането на нашите грехове и запълването на мястото им със Святия Дух. Тази религия е Божествено осветление и радост в Господа. При нея сърцето е очистено от себеичността и благословено с пребъдващото присъствие на Христа. Нуждаем се от жизненоважните качества на християнството и когато ги придобием, църтвата ще бъде една нива, дейна, работеща общност. Ще има растене в благодатта, защото ярките лъчи на слънцето на правдата проникват през дверите на ума и го осветяват.
  Нека не внасяме мрачността на неверието в църквата. Да приготвим светилницит си, като потърсим масло за тях, за да можем да пристъпим прага. Наше право и привилегия е да се откажем от мрачната потиснатост, да я отхвърлим завинаги. Когато отиваме в молитвения дом на поклонение, нека правим това с радост, защото отиваме там, за да срещнем Бога и Неговия народ...
  Пазете ума си от мисли на неодобрение и критичност, не позволявайте да ви тормозят, защото сатана е наблизо. Той върши зло дело и без вашата помощ. Откажете всякакво сътрудничество на обвинителя на вашите братя. Съберете своята светлина и потърсете онези, които се нуждаят от помощ и тогава им дарете светлината си. Чуйте какво казва Бог: “Излез по пътищата и оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се изпълни къщата Ми. “/Лука 14:23/
  Господ изобилно ще благослови Неговите изпитани и избрани, ако те се съгласят да сътрудничат с Него. Когато Святият Дух се изля на Петдетницата, явлението му приличаше на силен вятър. Бог го даде в изобилна мярка, така, че Той изпълни цялото място, където пребиваваха учениците. Така ще бъде даден и на нас, когато сърцата ни са подготвени да Го приемат...Когато се срещате с Бога, казвайте: “Аз съм в Божия дом и желая да премахна от себе си всички нечестиви мисли всяко неверие и ропот срещу моите братя. Ние се срещаме тук с Бога, Който толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, та всеки, който повярва в Него да не загине, но да има вечен живот.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here