Bulgarian English German Russian Spanish

Пазещата Божия сила

 • ПДФ
 • Йоан 10:28
  "28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. "
  Исус цени усилията на всяка изпитана и изкусена душа. Моля те, приеми скъпоценните слова на Господа, с които Той те кани приСебе Си. Единствен Христос може правилно да прецени стойността на човешката душа. Всички, които се стремят дя получат венеца на вечния живот ще се изправят пред сатанинските сили, но помни, че ние сме “вардени с Божията слава, чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време” /1 Петрово 1:5/.
  Живеем в последното време и днес сатана работи с властна сила, за да може чрез коварни изкушения да победи онези, които вярват в Исус. Нека никога не забравяме, че “сме пазени с Божията сила”, затова при изкушение отдай слава на Бога, Който може да подкрепя варващата душа, така, че тя да не бъде победена от лукавия враг...
  Искусният измамник се проявява като обвинител, лъжец, мъчител и убиец, но каквото и да е внушил на другите, да говорят за теб, знай, че Бог може да му заповяда с думите, които рече на Петър: “Махни се от Мене сатано!” Исус ще каже на врага: “Не заставай между тези душа и Мен. Не се налагай между Мене и душата, заради която дадох живота си в откуп”.
  Ти сестро, трябва да прогониш сатана с неговите изкушения и да приемеш Исус. Приближи се още повече до Христа и сложи ръката си в дсесницата Му и Той ще те улови здраво. Знай, че Господ никога няма да позволи душата, която държи на вярата в Него, да бъде погубена.
  Живеенето с вяра в силата на Исуса Христа, а не според твоето умозрение и мъдрост, ще те приведат през всяка трудност и изкушение. Чакай с търпение, бдителност и молитва и дръж здраво дадените от Бога обещания. Прости на своите врагове, независимо колко много са наранили душата ти и като държиш на вярата си в Христа, ще видиш, как Той ще бъде за теб като сянка от канара в пустиня. Преодолей този натиск, преглътни горчилката и приеми страданоето като част от религията заради Христа, вместо да съгрешаваш на Бога, като търсиш сама избавление за себе си...
  Нима не можеш да понесеш загубата на временни интереси? Може да хвърлят срещу теб лъжливи обвинения, но имай пред вид, че Исус понесе всичко това за теб и не се огъвай в премеждието. Победи злото чрез добро. Не се огорчавай и не се откъсвай от Исус. Той те обича. Довери Му се напълно...
  Исус вижда душата, която е изкушавана и на съкрушените сърца и дух Той дава благодат и милата си утеха...

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here