Bulgarian English German Russian Spanish

Библейски курсове

 • ПДФ
 • Изучавайте Библията последователно. Ползвайте библейските инструменти. Усвоете най-важните истини, които ще променят живота ви!

  Основни учения на Библията

  GRID LIST

  8. Откровение за бъдещето на света

  Hits: 7697
  Дан.2:1    Навуходоносор сънува сън, който после не може да си спомни.Дан.2:2-11    Мъдрите мъже на царя не могат нито да узнаят, нито да обяснят… Прочети цялата статия

  7. Изповед и прощение

  Hits: 7520
  Мих.7:18,19    Бог с желание очаква да отидем при Него, за да ни опрости греха.Евр.8:12    Бог не си спомня повече за нашите грехове, когато ги… Прочети цялата статия

  6. Спасението

  Hits: 7287
  6. СПАСЕНИЕТО1 Йоан 4:8,9    Бог е любов. Любовта Го подтиква да ни спаси.Бит.1:27-31    Бог е създал човешките същества по Свой образ и подобие.Бит.3:8  … Прочети цялата статия

  5.Божествеността на Христос

  Hits: 11448
  Мат.1:23    “Ще бъде наречен Емануил”, т.е. “Бог с нас”.Йоан 1:1,14    Словото бе Бог, Словото /Исус/ стана плът.Йоан 17:5,24    Заедно с Бог-Отец Исус  е… Прочети цялата статия

  4.Пророчества за Месия

  Hits: 11444
  Мих.5:2    Рождено място на Спасителя ще бъде Витлеем (Лука 2:1-7).Ис.7:14    Девица ще Го роди  (Мат.1:23).Бит.49:8-10 Родословието на Христос ще бъде от Юдея… Прочети цялата статия

  3.Произходът на злото

  Hits: 10444
  1 Йоан.4:8    Бог е Любов.Мат.13:24-28    Врагът на Бога и човеците сее зли плевели в полето на света.Езек.28:12-17    Люцифер някога е бил красив ангел,… Прочети цялата статия

  5.Сътворението

  Hits: 12194
  Живеем в един чуден свят. Неговата необятност, непостижимост, сложност, целесъобразност ни изумяват.Идеята за неговият произход от случайността е… Прочети цялата статия

  4.Божеството

  Hits: 10900
  I. Познаване на Бога1.    Човешката философия в своите стремежи не можа да открие Бога. Множеството теории, за и против Неговото съществуване, показват, че… Прочети цялата статия

  3.Вяра и религия

  Hits: 12309
  Грехът отдели човека от пряко общение с Бога, но копнежът към Него остана вечен. Грешният човек може да влезе в общение и дойде в хармония с Бога само чрез… Прочети цялата статия

  2.Източници за познаване на Бога

  Hits: 10979
  Човекът така е създаден, че неговият дух чувства насъщна потребност от Бога. Религиозното чувство е вкоренено дълбоко в неговата духовна природа. Това е… Прочети цялата статия

  1.Защо вярвам в Бога?

  Hits: 13121
  Този въпрос е личен и изисква личен отговор, за да проникне светлина, ред и смисъл в живота на разумния човек.Ето някои от най-важните основания:Аз вярвам в… Прочети цялата статия

  0.Съдържание

  Hits: 10033
  I. Истината за Бога.1. Защо вярвам в Бога?2. Източници на богопознание.3. Вяра и религия.4. Божеството. II. Истината за човека5. Сътворението6. Паметникът на… Прочети цялата статия

  Библейски наръчник

  Hits: 9893
  1. Когато решите да изучавате Библейските доктрини, молете се на Бога да Ви изяви точно Своята истина чрез Святия Дух. За целта прочетете тема No.1 от втората… Прочети цялата статия

  2.Бог - Образ на любовта

  Hits: 11080
    Пс.90:2            От векове до векове - Бог е безкраен.Дан.2:20    Мъдростта и силата са Негови.Дан.2:21    Той поваля и поставя владетелите в този… Прочети цялата статия

  1.Библията

  Hits: 9608
    1. БИБЛИЯТА2 Петр.1:21    Писателите на Библията говорят, водени от Святия Дух.2 Тим.3:16    Всичкото Писание е Боговдъхновено /вдъхнато от… Прочети цялата статия

  0.Въведение - Как да изучаваме Библията

  Hits: 11745
  1. Когато решите да изучавате Библейските доктрини, молете се на Бога да Ви изяви точно Своята истина чрез Святия Дух. За целта прочетете тема No.1 от втората… Прочети цялата статия

  40. Езици, ръкописи и канон на Библията

  Hits: 13815
                          Библията е велико богочовешко дело. Тя е написана от "колектив" от около 40 пророци и апостоли, вдъхновени от Божия Дух. Това означава,… Прочети цялата статия

  39. Еволюция или сътворение ?

  Hits: 11044
      Ако приемем, че Вселената е обективна реалност, неизбежно питаме за произхода на света, земята, космоса, живота. Отговорите могат да бъдат сумирани в две… Прочети цялата статия

  38. Светият Дух

  Hits: 13292
  В настоящата глава ще се спрем по-подробно на разностранната дейност и функция на Светия Дух. Преди всичко трябва да отбележим, че най-скъпият дар на небето за… Прочети цялата статия

  37. Божието триединство

  Hits: 13086
  В тази глава ще дадем обяснение върху един от най-трудните въпроси на библейската теология - същността и естеството на Бога. Тук нашият интелект чувства… Прочети цялата статия

  36. Християнски социални отношения

  Hits: 11341
      В предната глава подчертахме, че християнството не е нещо абстрактно, отделено от живота, а е тясно преплетено с него. При всички положения на делничната… Прочети цялата статия

  35. Християнски образци

  Hits: 11218
  На всеки християнин трябва да бъде ясно, че Христовото учение не е някаква обикновена религия, т.е. не се състои във външни форми, обреди и догми, а е самият… Прочети цялата статия

  34. Дар за Господа

  Hits: 10572
      Бог е направил наистина твърде мноrо за нас, за да ни освободи от фаталните последици на грехопадението. Провеждането на спасителния план, центриран в… Прочети цялата статия

  33. Библейският пост

  Hits: 12102
           В тази глава ще разгледаме една духовна дейност, която води началото си от старозаветни времена. Какво означава пост и трябва ли днес да постим?В Св.… Прочети цялата статия

  32. Молитвата

  Hits: 11935
     Молитвата е средството, чрез което човек влиза във връзка с Бога; господарят на земята говори с Вечния. За да получи небесните благословения, вярващият… Прочети цялата статия

  31. Светопричастна служба ( Господна вечеря)

  Hits: 10891
  Новозаветните обряди, в общи линии представляват възпоменания на известни събития в живота на Исус Христос, които трябва да се повторят в особен смисъл в… Прочети цялата статия

  30. Библейското кръщение

  Hits: 11942
   Христовото учение е великата наука за спасението на човека. В него обрядност е сведена до минимум. Двата основни обряда, които Христос е установил са… Прочети цялата статия

  29. Здравословен живот

  Hits: 11677
     Един млад човек присъстваше на въздържателна служба в адвентната църква. Темата беше за вредата от алкохола и тютюна. В края поговорих с младия човек и го… Прочети цялата статия

  27. Дарът на пророчеството

  Hits: 11190
    Пророческият дар е чудесен атрибут на Божия народ. Но защо е необходим той? И каква е същността му?В Библията се изтъква, че човекът се нуждае от божествено… Прочети цялата статия

  26. Белези на истинската църква

  Hits: 11493
      Днес ние живеем в един разделен свят. Разделението е проникнало и в религиозниата сфера. Стотици църковни общества, изповедания, деноминации! Ако вярващите… Прочети цялата статия

  25.Тройната ангелска вест

  Hits: 11070
  Някои мислят, че Бог е изоставил нашият свят и не се интересува и не прави нищо за човечеството, че Бог мълчи, но това не е истина.Във всяка историческа епоха… Прочети цялата статия

  24.Народ на пришествието

  Hits: 9242
      Думата адвентизъм произлиза от латинската дума “адвентус”, което значи пристигане, идване. Библията е книга на надеждата. В Нейните страници откриваме… Прочети цялата статия

  23.Най-удивителното пророчество

  Hits: 10525
  Най-дългият пророчески период се намира в Данаил 8:14 и само там в целия библейски текст, но изучаването му ни довежда до началната дата на изследователния… Прочети цялата статия

  22.Разследващ съд

  Hits: 9531
      Св.Писание посочва съдбоносната истина, че всеки човек носи морална отговорност за постъпките си - 2Кор.5:10: “Защото всички трябва да застанем открити… Прочети цялата статия

  21.Светилище и свещенство

  Hits: 9643
      Драги читателю, с настоящата глава навлизаме в най-сериозната и фундаментална част на нашата книга. В следващите няколко глави ще бъдат третирани големите… Прочети цялата статия

  20.Спиритизмът

  Hits: 9466
      В тази глава ще разгледаме една специална дейност извършвана от Сатана и демоните, източник на големи заблуди в религиозния свят. Става дума за чудесата.… Прочети цялата статия

  19.Произходът на злото

  Hits: 12791
      През всички времена хората са се стремили да направят поносима мисълта за смъртта, като са я омаловажавали или като са отричали нейната реалност. Чрез… Прочети цялата статия

  18.Ад, пъкъл и рай

  Hits: 10660
      Това са три библейски термина, чийто правилен смисъл ще бъде предметът на разглеждане в тази глава.Но преди това трябва да подчертаем, че е всеобщо… Прочети цялата статия

  17.Състоянието на мъртвите

  Hits: 11386
      През всички времена хората са се стремили да направят поносима мисълта за смъртта, като са я омаловажавали или като са отричали нейната реалност. Чрез… Прочети цялата статия

  16.Божият печат и белегът на звяра

  Hits: 12458
    Тези два израза са взети направо от Библията и понеже са тясно свързани с въпроса за почивния ден, в тази глава ще си изясним техния смисъл и съдържание. Те… Прочети цялата статия

  15.Как е въведен неделният празник

  Hits: 11416
    Досега изследвахме въпроса за почивния ден в библейска светлина... Оказа се, че Библията не споменава друг ден като почивен и свят, освен съботата, седмият… Прочети цялата статия

  14.Практично освещаване на съботата

  Hits: 10090
      Ако съботата трябва да се спазва като свят ден от християните възниква един деликатен въпрос. Дали днешната събота е истинският седми ден от сътворението?… Прочети цялата статия

  13."Аргументи" в полза на неделята

  Hits: 8947
      Привържениците на неделния ден търсят аргументи в подкрепа на своя възглед и понякога се спират на някои библейски пасажи в които е споменат първият ден на… Прочети цялата статия

  12.Почивният ден

  Hits: 10858
          С тази глава пристъпваме към изучаването на един от основните въпроси на библейското вероучение, именно необходимо ли е да съблюдаваме някакъв почивен… Прочети цялата статия

  11.Божият закон

  Hits: 9802
        В тази глава ще се занимем с едно фундаментално библейско и общочовешко понятие с изключително значение, понятието “закон”. Има ли сигурен критерия за… Прочети цялата статия

  10.Най - важният въпрос

  Hits: 10705
      От предните глави до тук ние проследихме последователно етапите на Божия генерален план за спасяването на човешкия род.С тази глава започваме нов раздел, в… Прочети цялата статия

  9.Спасителният план

  Hits: 10038
      Един от основните философски въпроси със съдбоносно значение за всеки човек е себепознанието. Кой съм аз? Откъде съм? Каква е природата ми? Какво е… Прочети цялата статия

  8.Новият свят

  Hits: 10114
      Драги читателю, ние стигнахме до финала на Божия генерален план с нашия свят. Можем ли да знаем нещо за новото битие, за бъдещия свят? Нека се опитаме чрез… Прочети цялата статия

  7.Хилядагодишното царуване (Милениумът)

  Hits: 10288
      “Милениум” е латинска дума, и също се среща в духовната литература, и означава “хилядагодишнина”.В предните глави ние разгледахме събитията само около… Прочети цялата статия

  6.Белези на последното време

  Hits: 15090
  В предната глава ние разгледахме великото събитие, което очакваме, но остана открит един въпрос, именно, кога ще настъпи Второто пришествие. Кога ще дойде… Прочети цялата статия

  5.Второто пришествие

  Hits: 14815
    Учението за великата развръзка на световната история чрез едно уникално събитие е кардинално учение на Библията. Стотици стихове говорят за Второто… Прочети цялата статия

  4.Бъдещето на света

  Hits: 15246
    Вечно актуалният въпрос, към който хората проявяват изключителен интерес, се отнася до очакванията за бъдещото развитие на световната история, бъдещето на… Прочети цялата статия

  3.Вяра и религия

  Hits: 14269
      Природата и законите й говорят за нейния Творец. Навсякъде около нас срещаме вложена мъдрост, информация, порядък, причинно-следствени връзки, логика. Те… Прочети цялата статия

  2.Библията

  Hits: 13692
  Има велики неща, пред които благоговеем и се прекланяме. Колкото повече се просветлява човешкото съзнание, толкова повече го завладяват удивителните неща на… Прочети цялата статия

  1.Има ли Бог?

  Hits: 14453
  За всеки мислещ човек, над многото въпроси, които го интересуват с особена настойчивост се откроява и този поставен в заглавието: Има ли Бог? Вяра и неверие?… Прочети цялата статия

  0.Въведение

  Hits: 11244
  Библията е най-скъпият дар даден на човечеството. Но тя е дълбока вода. От друга страна от възприемането на нейните учения зависи вечната съдба на всеки човек,… Прочети цялата статия

  Основни учения на Библията

  Hits: 28468
  'Аз не зная под небето друга книга, по-могъща и тъй всеобща, каквато е Библията….. Там дето Библията се чете, злините са случайни, а добродетелите са трайни… Прочети цялата статия

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here