Bulgarian English German Russian Spanish

6. Спасението

 • ПДФ
 • 6. СПАСЕНИЕТО

  1 Йоан 4:8,9    Бог е любов. Любовта Го подтиква да ни спаси.
  Бит.1:27-31    Бог е създал човешките същества по Свой образ и подобие.
  Бит.3:8    Грехът е разрушил нашето приятелство с Бога. Затова първите човеци са избягали от Неговото присъствие (Исая 59:1,2).
  Римл.6:23    Съгрешили, ние заслужаваме смърт.
  Римл.3:23    Всички сме грешни и, следователно, осъдени на смърт.
  Римл.5:18,19    Адам е донесъл смъртта, но Исус ни дарява живот.
  Гал.3:13    Исус ни е изкупил от проклятието на закона.
  Евр.2:9    Исус Се е пожертвал заради нас.
  2 Кор.5:21    Исус е станал ‘грях’, т.е. Той е поел наказанието за греха вместо нас.
  Деян.3:19    Когато се каем, Бог ни прощава.
  1 Йоан 1:9    Когато Му се изповядваме, Той ни очиства от всяка неправда.
  Римл.8:1    Приемайки Исус, за нас няма вече осъждение.
  Ефес.2:8    По благодат сме спасени чрез вяра. Спасението е дар от Бога.
  Йоан 1:12    Като приемаме Исус чрез вяра, ние ставаме Божии чада.
  1 Йоан 5:11-13    Ако вярваме в Него, ние получаваме вечен живот.
  Йоан 3:16    Спасението е настоящо преживяване и дар от Бога за всички, които вярват.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here