Bulgarian English German Russian Spanish

7. Изповед и прощение

 • ПДФ
 • Мих.7:18,19    Бог с желание очаква да отидем при Него, за да ни опрости греха.
  Евр.8:12    Бог не си спомня повече за нашите грехове, когато ги прости.
  Деян.3:19    Той изтрива завинаги нашите прегрешения.
  1 Йоан 1:9    Той ни прощава и очиства от всяка неправда.
  Ис.44:22    Той прикрива нашите прегрешения като с гъст облак.
  Ис.43:25    Бог няма да си спомни никога вече нашите грехове.
  Пс.32:1    Опрощението ни носи щастие и радост.
  Неем.9:17    Дори в нашият бунт, Господ не ни е оставил.
  Кол.1:14    Божественото опрощение води до нашето изкупление от греха.
  Пс.103:3    Опрощението на Бога е пълно. Той прощава всички наши прегрешения.
  Лука 7:47    Той прощава греховете ни, независимо колко много са те.
  Ефес.4:32    Ние трябва да си прощаваме взаимно, понеже Бог ни прощава.
  2 Кор.2:7,9    Да сме като Христос означава: да умеем да прощаваме.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here