Bulgarian English German Russian Spanish

9.Второто пришествие - начин

 • ПДФ
 • Йоан 14:1-3    Исус обещава, че ще се завърне скоро втори път.
  Деян.1:9-11    Ангелите потвърждават Неговото обещание и свидетелствуват за завръщането Му.
  Юда 14        Енох, седмият след Адам, е предрекъл завръщането на нашия Господ и Спасител от небесата.
  Пс.50:3    Давид казва: “Нашият Господ ще дойде”.  Има повече от 1500 предсказания за Второто Пришествие, записани в Библията. В Стария Завет на всяко едно предсказание  за Христовото първо идване съответствуват осем за Неговото Второ Пришествие. Завръщането на нашия Господ се споменава веднъж на всеки пет стиха в Новия Завет.
  Откр.1:7    Когато Исус идва за втори път, всички очи ще Го видят.
  Мат.24:27    Неговото завръщане ще бъде като мощна светкавица, раздираща небето.
  1 Сол.4:16,17    Самият Господ ще слезе от небето при Божия тръба. Праведните мъртви ще бъдат възкресени и, заедно с праведните живи, ще бъдат отнесени на небето.
  1 Кор.15:51-54    Бог ще облече праведните хора в безсмъртие. Смъртта ще бъде погълната победоносно.
  Мат.16:27    Христовото завръщане ще бъде величествено събитие. Той ще дойде с награда за всеки човек - според делата му.
  Откр.6:14-17    Неправедните грешници ще се страхуват от Неговото идване и ще молят скалите да паднат върху тях, за да ги скрият от справедливия гняв на Бога.
  Мат.13:37-43    Притчата за сеяча, семето и жетвата. Грешниците са прочистени от Божието царство чрез огън, останали са само праведните, които са спасени за вечността.
  Ис.25:9    Праведните се радват на Пришествието Му. Те радостно възклицават: “Ето, това е нашия Бог”.
  Откр.19:11-16    Предвождащ небесните армии, Исус се завръща като Господ на господарите и Цар на царете.
  Тит 2:13    Неговото идване е наречено “блажена надежда” за  падналото човечество.
  Откр.22:11-12    Последната покана на Исус, записана в Библията, е: да се подготвим за Неговото скорошно завръщане.


  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here