Bulgarian English German Russian Spanish
БиблияБг.ком
Търсене само в:

Ключова дума езици

Общо 15 резултата са открити.

1. Истинското Християнство
(Статии/Утринни вдъхновения)
1 Коринтяни 13: 1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. В света има както истинско така и фалшиво християнство. Истинският дух на ...
2. Истинското Християнство
(Статии/Утринни вдъхновения)
  1 Коринтяни 13: 1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. В света има както истинско така и фалшиво християнство. Истинският дух на ...
3. 4.Божеството
(Учения/Кратък библейски курс)
... навлиза в живота на хората. В деня на петдесятницата прие формата на езици (Деян. 2:3-4). При кръщението на Христа - на гълъб (Мат. 3:16)- За Божествеността на Светия Дух съдим и по това, че когато оттегли ...
4. Портите на които трябва да бдим - 2 част
(Статии/Утринни вдъхновения)
... и възприемат злото; трябва да затворят ушите си, за да не чуват това, което е зло, и да придобият познанието, което запазва чистотата на мислите и действията. Те трябва да пазят също и езиците си, които ...
5. 1.Защо вярвам в Бога?
(Учения/Кратък библейски курс)
... нуждите на душата - Само Бог може да удовлетвори нашия разум, защото само Той е пълната истина. На всички древни езици думата Бог и истина имат общ корен. Христос дойде да ни изяви истината - Йоан 18:37. ...
6. 40. Езици, ръкописи и канон на Библията
(Учения/Основни учения на Библията)
... с думата "Библия" - гръцко съществително в множествено число, означаващо "книги". Този термин след това е бил транспониран на латински, а по-късно и на много други езици и разглеждан в единствено число ...
7. 38. Светият Дух
(Учения/Основни учения на Библията)
... Дух, на друг - вяра чрез същия Дух, а пък на друг - изцелителни дарби чрез единия Дух; на друг - да върши чудеса, а нa друг - да пророкува; на друг - да разпознава духовете, на друг - да говори разни езици, ...
8. 27. Дарът на пророчеството
(Учения/Основни учения на Библията)
... освен освен 4 500 статии публикувани в различни списания. Литературата на Елена Вайт е преведена на много езици. Тази забележителна жена е работила неуморно като говорител и Божий служител в три континента ...
9. 26. Белези на истинската църква
(Учения/Основни учения на Библията)
... Откр.17:15 показва, че тя господства над многото народи: “Каза ми още: Водите които си видял, гдето седи блудницата са люде и множества, народи и езици.” Жената държи в ръката си златна чаша, символ на ...
10. 24.Народ на пришествието
(Учения/Основни учения на Библията)
... Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи и езици, и царе.” Тук именно е знаменитото пророчество за разочарованието на първите адвентисти. Действията и преживяванията на Йоан метафорично представят ...
11. 22.Разследващ съд
(Учения/Основни учения на Библията)
... племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине и царството Му е царство, което няма да се разруши.” Човешкият Син тук е Христос. В края на Своята първосвещеническа ...
12. 15.Как е въведен неделният празник
(Учения/Основни учения на Библията)
... езичници и в чест на главното си божество слънцето, почитали неделния ден. Това може да се види лесно чрез елементарен етимологичен разбор: В някои романски езици, наследници на латинския (езикът на римляните) ...
13. 13."Аргументи" в полза на неделята
(Учения/Основни учения на Библията)
... те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър и изпълни цялата къща гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки ...
14. 6.Белези на последното време
(Учения/Основни учения на Библията)
... пророчество. От началото на миналото столетие започнаха да се основават световни библейски и мисионерски общества за разпространяване на Божието слово на всички езици и изпращане на проповедници по всички ...
15. Встъпително Видение Глава 1
(Откровението на Йоан/Тълкувание на Откровението)
... Д-р Кларк забелязва, че изразът „Аз съм Алфа и Омега, първият и последният” липсва в някои издания на известни езици.   Ст. 11. „И туй що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Азия, ...

Искам да получавам новини от този сайт

Име:

Email:

В момента има 154 посетителя в сайта
You are here