0.Въведение

Библията е най-скъпият дар даден на човечеството. Но тя е дълбока вода. От друга страна от възприемането на нейните учения зависи вечната съдба на всеки човек, тъй като тя съдържа Божието послание до човешкия род. В настоящата книга са изложени изчерпателно основните доктрини на Библията.
Препоръчвам на читателя да чете бавно и да разсъждава върху всяка мисъл, защото библейската материя е много по-различна от всичко друго, с което съвременният човек е фамилияризиран, и защото книгата е написана стегнато и кондензирано.
Отделните глави са подредени в логическа последователност - затова препоръчвам книгата да се чете в този ред, в който е написана. Всяка следваща глава може да бъде разбрана правилно, само ако е усвоена добре предната.
Моето желание е Бог да благослови искрения търсач на истината с духовно озарение, за да намери “пътя, истината и живота”!


Авторът

comments