КОМЕНТАР ВЪРХУ ТРУДНИ СТИХОВЕ ОТ СТАРИЯ ЗАВЕТ

БИТИЕ 1:31 Библията, "Книгата на книгите", започва с разкриване на Божието творческо дело. Тя не е човешки доклад, който би могъл да съдържа грешки и недостатъци, а е едно Божествено откровение за Сътворението. Никой човек не е присъствувал при Сътворението на света като свидетел. Сам Бог разкрива на хората извършения от Него огромен и удивителен т...