video Дилемата на Дарвин Popular

By In Научни филми 1213 downloads

Дилемата на Дарвин

Еволюира ли постепенно живота на земята или повечето основни типове организми с цялото им многообразие се появяват за кратък период от време? Какво ни насочват научните доказателства да приемем?